”Vores selskaber verden over anvender MONITOR”

AQ Group AB er en global producent af komponenter og systemer til krævende industrikunder. Virksomheden er opdelt i specialiserede forretningsområder med selskaber, som tilbyder omkostningseffektive løsninger til vores kunder. De samlede kompetencer i hele AQ-gruppen kombineret med global tilstedeværelse tilbyder unikke fordele til kunder rundt om i verden. Kvalitet er centralt i alt, hvad vi involverer os i, og noget, som vi konstant arbejder på at udvikle. I vores verden går kvalitet og effektivitet hånd i hånd.

Hvorfor valgte I MONITOR?
– Vi har købt flere selskaber, hvoraf flere har haft forskellige ERP-systemer. Vi ville gerne køre samme ERP-system i alle vores selskaber. MONITOR var det bedste alternativ for vores virksomhed som international producent af komponenter og systemer til krævende industrikunder. I MONITOR fandtes der også tilslutningsmuligheder, som gjorde, at vi nemmere kunne kommunikere med kunder og leverandører, siger Sture Berglund, koncernindkøbschef hos AQ Group.

Er der noget specielt ved MONITOR, som gør, at det adskiller sig fra andre ERP-systemer?
– Det er let for os at flytte produktionen af et produkt, da de er struktureret på nogenlunde samme måde i de forskellige selskaber, og det gælder også de forskellige varer. I MONITOR findes der tilslutningsmuligheder til kunder og leverandører, som er til stor nytte for os. Systemet har også en ”træk-og-slip”-funktion, som gør det let for os at håndtere f.eks. fakturaer og ordrebekræftelser, siger Sture.

Hvilken betydning har det for jer på koncernniveau, at I kører MONITOR i alle selskaber?
– Vores selskaber verden over anvender MONITOR og er glade for systemet. Det er enkelt at skifte sprog i systemet, og det gør det lettere for vores medarbejdere. Vi har en decentraliseret organisation, og for os er det vigtigere, at arbejdet i ERP-systemet kører godt for vores medarbejdere, end at vi skal styre det centralt fra koncernside, beretter Sture.

Hvordan har det fungeret med implementeringen af MONITOR?
– Systemet har været enkelt at implementere både i Sverige og i de øvrige lande, da systemet er standardiseret, let at komme i gang med, og man kan let lære sig systemflowet. Vi har i forbindelse med implementeringen konverteret data fra vores tidligere system, og det har fungeret godt. Vi har også i forberedelserne til implementeringen af nye selskaber kunnet undersøge, hvor meget af systemet vi har anvendt i andre fabrikker. I den forbindelse har vi kunnet se, hvor vi er svage, og hvad vi kan blive bedre til, hvilket har varet en stor fordel for os, fortæller Sture.

Hvordan giver MONITOR jer mulighed for at arbejde og lykkes med jeres virksomhed som underleverandør?
– Principielt skal hvert af vores selskaber køres effektivt og have god systemstøtte, hvor man kan følge op på afvigelser og tiltag. På startsiden i MONITOR ser vi f.eks., hvordan status er for kundeordrer og indkøbsordrer, og det gør, at vi hele tiden motiveres til at præstere. Det gør, at vi forbedrer vores virksomhed. Det er alfa og omega for os, at vi leverer kvalitet til vores kunder. Vi bliver valgt efter det, vi præsterer, og hvis vi har et godt fundament at stå på med et godt ERP-system, så er det lettere for os at fastholde den rigtige kvalitet over for kunderne, konstaterer Sture.

Er MONITOR en faktor i forhold til, at AQ Group fortsat skal udvikle sin virksomhed?
– MONITOR er med til at påvirke i retning af et positivt resultat. Firmaet er lydhørt over for vores holdninger, og det gør, at vi har udviklet en tæt og god relation med hinanden, som begge kan drage nytte af, afslutter Sture.

”Vores selskaber verden over anvender MONITOR ERP-system”

Hvordan har det fungeret med implementeringen af MONITOR?
– Systemet har været enkelt at implementere både i Sverige og i de øvrige lande, da systemet er standardiseret, let at komme i gang med, og man kan let lære sig systemflowet. Vi har i forbindelse med implementeringen konverteret data fra vores tidligere system, og det har fungeret godt. Vi har også i forberedelserne til implementeringen af nye selskaber kunnet undersøge, hvor meget af systemet vi har anvendt i andre fabrikker. I den forbindelse har vi kunnet se, hvor vi er svage, og hvad vi kan blive bedre til, hvilket har varet en stor fordel for os, fortæller Sture.

Hvordan giver MONITOR jer mulighed for at arbejde og lykkes med jeres virksomhed som underleverandør?
– Principielt skal hvert af vores selskaber køres effektivt og have god systemstøtte, hvor man kan følge op på afvigelser og tiltag. På startsiden i MONITOR ser vi f.eks., hvordan status er for kundeordrer og indkøbsordrer, og det gør, at vi hele tiden motiveres til at præstere. Det gør, at vi forbedrer vores virksomhed. Det er alfa og omega for os, at vi leverer kvalitet til vores kunder. Vi bliver valgt efter det, vi præsterer, og hvis vi har et godt fundament at stå på med et godt ERP-system, så er det lettere for os at fastholde den rigtige kvalitet over for kunderne, konstaterer Sture.

Er MONITOR en faktor i forhold til, at AQ Group fortsat skal udvikle sin virksomhed?
– MONITOR er med til at påvirke i retning af et positivt resultat. Firmaet er lydhørt over for vores holdninger, og det gør, at vi har udviklet en tæt og god relation med hinanden, som begge kan drage nytte af, afslutter Sture.

”Vores selskaber verden over anvender MONITOR ERP-system”
sture-aq.jpg

Sture Berglund

Koncernindkøbschef ,
AQ Group AB