"Implementeringen af ERP-systemet er forløbet som ønsket"

COVI PRECISION er fra udvikling til serie leverancer og totalløsninger førende specialist inden for laserskæring, lasersvejsning og lasergravering i både metal og plast foruden div. processer inden for præcisionsforarbejdning, montage og supply chain ydelser. Procesoptimerende rådgivning indgår også i vores forretningsfilosofi, da det giver de mest rationelle løsninger. Vi leverer således hele værdikæden som integrerede totalløsninger, hvilket giver kunderne en række kvalitative og økonomiske fordele.

Hvorfor valgte I MONITOR?

Der findes mange forskellige ERP-systemer som alle på den ene eller anden måde dækker en målgruppes behov.  Grunden til at vi hos COVI PRECISION valgte MONITOR skyldes, at systemet primært er udviklet til produktionsvirksomheder, og optimeret ud fra produktions- og logistik synsvinkler.

Er der noget specielt ved MONITOR, som efter din mening gør, at det adskiller sig fra andre ERP-systemer?

Monitor ERP er enkelt og overskueligt, i forhold til de noget større systemer, men dækker alligevel vores behov fuldt ud. Desuden ses det at det er udviklet med fokus på en produktionsvirksomhed behov.

Hvordan gik implementeringen af MONITOR?

Det er gået godt. Der har været en god planlægning af implementeringen af ERP-systemet som er forløbet  som ønsket og forventet, og langt bedre end frygtet. I forbindelse med indførelsen af systemet har key-words fra COVI’s side været tidsmæssig investering , samarbejde, tålmodighed og vedholdenhed. Alle disse ting har medført en implementering som har været on-time, on-budget og on-target.

Hvor meget af Monitor gør I brug af i jeres virksomhed?

For COVI PRECISION er MONITOR af afgørende vigtighed. På nuværende tidspunkt bruger vi Monitor ERP i bogholderi, indkøb, salg, logistik, Q-afdeling og selvfølgelig i produktionen.Vi arbejder kontinuerligt på at sikre den bedste anvendelse af systemet da vi bl.a. leverer til medicinalindustrien. Det stiller store krav til sporbarhed, gennemskuelighed i processer, procedurere og kvalitets-sikring i alle led af produktionen. Alt det sørger MONITOR for at holde styr på.

Hvordan har samarbejdet med Monitors konsulenter været?

Rigtig, rigtig godt. Der har været og er et absolut godt gensidigt samarbejde.

Hvordan giver MONITOR jer mulighed for at arbejde og lykkes med jeres virksomhed som underleverandør?

Der kunne være mange detaljer i det svar. Overordnet har vi opnået og opnår vi til stadighed mange effektiviseringer i data opsamlinger og leveringer af data, som danner grundlag for både procedurer, produktion og beslutninger.

Der har været en god planlægning af implementeringen af ERP-systemet som er forløbet som ønsket og forventet, og langt bedre end frygtet.

Hvor meget af Monitor gør I brug af i jeres virksomhed?

For COVI PRECISION er MONITOR af afgørende vigtighed. På nuværende tidspunkt bruger vi Monitor ERP i bogholderi, indkøb, salg, logistik, Q-afdeling og selvfølgelig i produktionen.Vi arbejder kontinuerligt på at sikre den bedste anvendelse af systemet da vi bl.a. leverer til medicinalindustrien. Det stiller store krav til sporbarhed, gennemskuelighed i processer, procedurere og kvalitets-sikring i alle led af produktionen. Alt det sørger MONITOR for at holde styr på.

Hvordan har samarbejdet med Monitors konsulenter været?

Rigtig, rigtig godt. Der har været og er et absolut godt gensidigt samarbejde.

Hvordan giver MONITOR jer mulighed for at arbejde og lykkes med jeres virksomhed som underleverandør?

Der kunne være mange detaljer i det svar. Overordnet har vi opnået og opnår vi til stadighed mange effektiviseringer i data opsamlinger og leveringer af data, som danner grundlag for både procedurer, produktion og beslutninger.

Der har været en god planlægning af implementeringen af ERP-systemet som er forløbet som ønsket og forventet, og langt bedre end frygtet.
Henrik Hjelmsø_COVI_Profile.jpg

Henrik Hjelmsø

Adm. Direktør,
COVI PRECISION