Header

Lisätoiminnot

MONITOR-järjestelmää on mahdollista täydentää useilla lisätoiminnoilla ja -tuotteilla. Lisätuotteet myydään erikseen. Alla kaikki lisätuotteemme.

Jos sinulla on kysyttävää – ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai puhelimitse numeroon +46-650–766 00.

Two Columns (standard)

Tuote­konfiguraattori

MONITOR G5 tuotekonfiguraattorista on monenlaista hyötyä – säästät aikaa ja saat tukea markkinointityöhön, tuotantoon ja jälkimarkkinointiin.
Tuotekonfiguraattorin avulla voit rakentaa eri versioita tuotteista ja laskea sen jälkeen hinnat ja luoda tuotantotilauksia. Voit myös linkittää toiminnon verkkosovellukseen, jolloin jälleenmyyjät ja asiakkaat voivat itse omien toiveidensa ja tarpeidensa mukaan konfiguroida tuotteensa verkkosivulla.

Two Columns (standard)

Koneintegraatio

Onko yrityksellänne tarkka kuva tuotannon katkoksista? Onko tuotantonne mahdollisimman tehokasta? Ovatko jälkilaskelmanne luotettavia? MONITOR Koneintegraatio auttaa yritystänne parantamaan ja tehostamaan näitä toiminnan alueita. Toiminto integroi koneenne MONITOR toiminnanohjausjärjestelmään mm. tehdyn työajan ja määrän sekä katkosten automaattista raportointia varten, antaa hyvän kuvan nykytilanteesta ja mahdollistaa OEE/KNL-seurannan.

Two Columns (standard)

Sähköinen laskujen käsittely (SLK)

SLK tarjoaa mahdollisuuden käsitellä yrityksen ostolaskuja sähköisesti. Toiminto rationalisoi koko maksuprosessin skannauksesta ja saapumisten rekisteröinnistä sähköiseen hyväksyntäkierrokseen, lopulliseen kirjaukseen sekä uudelleen hakuun.

Boxes

Agentti

Agentti on toiminto, jonka avulla voit hoitaa rutiinitehtäviä automaattisesti. Agentin voi myös määritellä seuraamaan tapahtumia.

Käyttöomaisuusrekisteri

Käyttöomaisuusrekisteri on Laskenta-moduulin lisätoiminto, joka tarjoaa järjestelmään kattavat käyttöomaisuustoiminnot. Täällä voit mm. laskea poistoja, tulostaa listoja inventointia varten ja tarroja merkitäksesi kalustoja.

Verkkokauppa

Lisätoiminto, jolla voitte helposti perustaa verkkokaupan. Responsiivisen suunnittelun ansiosta ulkoasu mukautuu kävijöiden näytön koon ja tarkkuuden mukaan. Tiedot näkyvät näin aina parhaalla mahdollisella tavalla riippumatta siitä, käytetäänkö matkapuhelinta, tablettia vai tietokonetta.

Laajennettu tiedostojen katselu

Laajennettu tiedostojen katselu mahdollistaa ulkoisten dokumenttien (piirustusten, sopimusten ym.) linkityksen asiakkaisiin, toimittajiin, tuotteisiin ja tilauksiin. Dokumentteja on näin mahdollista katsella suoraan tietueessa, johon ne linkitetään. Voit esimerkiksi tulostaa piirustuksen samalla, kun tulostat tuotantotilauksen.

Myyntitilausten siirto

Myyntitilausten siirtoa voidaan käyttää, jos myyntiyhtiö ottaa vastaan tilauksia asiakkailta ja tuotantoyhtiö hoitaa valmistuksen. Myyntiyhtiöön rekisteröidyt myyntitilaukset luovat automattisestti vastaavan tilauksen tuotantoyhtiöön. Kun tilaukset toimitetaan tuotantoyhtiöstä, myyntitilausten siirto rekisteröi automaattisesti vastaavan tapahtuman myyntiyhtiöön.

Varastopisteet

Varastopisteitä voidaan käyttää, kun juridinen yhtiö on jaettu useampaan yksikköön. Yksiköt voivat olla jaettuja varastoja tai kokonaisia toimintayksiköitä, joilla on oma tuotanto ja oma tilausvirta.

Two Columns (standard)

EDI

Lisätoiminto mahdollistaa dokumenttien sähköisen siirron liikekumppanien välillä, esim. yrityksen oman ja asiakkaan toiminnanohjausjärjestelmän välillä, enemmän tai vähemmän automaattisesti. Jos EDI-toiminto on ajankohtainen jonkin asiakkaan tai toimittajan kohdalla, on hyvä miettiä: Mitä liikedokumentteja asiakkaan/toimittajan ja yrityksemme välillä lähetetään ja millä tavalla ne tulisi siirtää?

Two Columns (standard)

Työkalurekisteri

Työkalurekisteri kattaa kaiken työkalujen käsittelyn suurista konetyökaluista pienempiin käsityökaluihin, kuten mittavälineisiin, kulutustarvikkeisiin ja erikoistyökaluihin. Käytössäsi on mm. työkalurekisteri/työkaluryhmät, palautus- ja lainausrekisteri, toiminnot hylkäyksiä ja kalibrointeja varten jne. Voit käsitellä työkalurakenteita, linkittää työkaluja tuoterakenteisiin ja varata työkaluja tuotantotilauksiin.

Boxes

Sisäinen laskenta

Sisäisen laskennan avulla varasto- ja KET-tapahtumat saadaan integroitua laskentaan (päivittää varasto- ja KET-tilit kirjanpitoon). Rutiini sisältää ”controller-toiminnon”, joka parantaa ennakkolaskelmien tarkastusta/täsmäytystä niin, että ne vastaavat paremmin todellisuutta (tuloslaskelman kuluja).

Laajennettu varastopaikkajärjestelmä

Lisätoiminto, joka tarjoaa varastopaikkajärjestelmän varastopaikkojen hallintaan. Toimintoina mm. yleiskatsaus, josta näet varastopaikkojen kokonaismäärän sekä vapaiden ja varattujen varastopaikkojen määrän, varastoanalyysi varastopaikkojen tarpeesta sekä ehdotukset vapaista paikoista varastoon saapumisia rekisteröitäessä.

Mukautetut raportit

Tämä lisätoiminto mahdollistaa omien raporttien luomisen MONITOR G5:een. Voit muokata raporttien ulkonäköä haluamaksesi. Toisin sanoen: SQL-kysely on mahdollista määritellä itse, samoin hakuikkunan ja raporttilistan ulkonäkö. Huom! Sovellettujen raporttien käyttöä varten on käytävä kurssi ”Tietokantaan pääsy 1 ja 2”.

Palkkaperusteen vienti

Palkkaperusteen vienti on Työajanseuranta-moduulin lisätoiminto, jonka avulla voit viedä palkkaperusteita MONITOR G5:stä palkkaohjelmaanne. Tällä hetkellä Palkkaperusteen viennissä on liitännäinen palkkaohjelmiin Visma, PAXml, Agda ja HogiaLön Plus.

Form Component

Olen kiinnostunut lisätoiminnoista

Täytä lomake ja ilmoita, mistä Lisätoiminnoista olet kiinnostunut, niin otamme sinuun yhteyttä.

Jos on jotain erityistä, mitä meidän tulisi tietää, kirjoita asia tähän.