Header

Tillegg

Du kan utvide ditt MONITOR-system med flere tilleggsfunksjoner og tilleggsprodukter. Tilleggene kjøpes separat. Nedenfor finner du alle våre tillegg.

Ved spørsmål – vennligst kontakt oss på [email protected] eller 0650–766 00.

Two Columns (standard)

Produktkonfigurator

Fordelene med Produktkonfiguratoren i MONITOR er mange – den sparer masser av tid og er til stor nytt innen salg, produksjon og ettermarked.
Med Produktkonfiguratoren bygger du ulike utførelser av produkter slik at du senere kan beregne priser og lage produksjonsordrer.

Two Columns (standard)

Elektronisk fakturahåndtering (EFH)

EFH gjør forretningsprosessen omkring leverandørfakturaer papirløs. Hele prosessen fra scanning, forhåndsregistrering, elektronisk attestering, endelig bokføring samt fremsøking av bilag effektiviseres ved hjelp av EFH. 

Boxes

EFH Tolkning

EFH Tolkning er et tillegg til Elektronisk fakturahåndtering (EFH) i MONITOR G5. Med EFH Tolkning får du en sømløs kobling til CrossState, en skytjeneste for fakturahåndtering, skanning og tolkning av leverandørfakturaer.

EFH Workflow

EFH Workflow er et tillegg til Elektronisk fakturahåndtering (EFH) i MONITOR G5. EFH Workflow automatiserer fakturastrømmen i MONITOR G5, fra ankomstregistrering, kobling av innkjøpsordrer og attestering, til endelig bokføring av fakturaene.

E-faktura

Ved hjelp av E-faktura i MONITOR G5 kan du sende e-fakturaer til dine kunder og ta imot e-fakturaer fra dine leverandører. E-fakturaen reduserer manuell håndtering av fakturaer ettersom dokumenter går direkte mellom MONITOR G5 og forretningssystemene som dine kunder og leverandører bruker.

Two Columns (standard)

Maskinintegrasjon

Har dere kontroll over avbrudd i deres produksjon? Er deres produksjon så effektiv som mulig? Er deres etterkalkyler pålitelige? MONITOR Maskinintegrasjon (MI) hjelper dere å bli enda bedre og mer effektive på disse områdene. Det er en funksjon som integrerer deres maskiner med MONITOR forretningssystem for automatisk tilbakerapportering av blant annet arbeidet tid og antall, stillstand, samt at det gir en god oversikt over gjeldende situasjon og mulighet for OEE-oppfølging.

Boxes

Agenten

Agenten er en funksjon som kan styre automatiske kjøringer av rutineoppgaver. Det går også an å la Agenten håndtere overvåkning av hendelser.

Anleggsregister

Med dette tillegget i modulen Regnskap får du komplett systemstøtte for foretakets anleggsaktiva. Her skjer blant annet beregning av avskrivninger, utskrift av lister for telling og etiketter for å merke inventar.

Lagersted

Lagersted kan brukes når et juridisk selskap skal deles opp i flere enheter. Oppdeling i flere enheter kan være distribuerte lagre eller hele virksomhetsenheter med egen produksjon og egen komplett ordrestrøm.

Utvidet filvisning

Med Utvidet filvisning kan du koble ulike eksterne dokumenter (tegninger, avtaler, osv.) til kunder, leverandører, artikler og ordrer. Disse dokumentene kan senere vises direkte på posten de er koblet til. En tegning kan for eksempel skrives ut sammen med produksjonsordrer.

Kundeordreoverføring

Kundeordreoverføring kan brukes når et salgsfirma tar imot kundeordrer og et produksjonsfirma tar hånd om produksjonen. Når kund­eorder reg­istr­eres i salgsfirmaet, genereres det automatisk tilsvarende ordrer i produksjonsfirmaet. Ved ut­lever­ing av ordrer i produktfirmaet gjøres tilsvarende levering i salgsfirmaet.

Webshop

Med dette tillegget kan dere på en smidig måte starte en webshop. Den responsive designen gjør at layouten tilpasser seg etter besøkerens skjermstørrelse og skjermoppløsning. Informasjonen presenteres dermed alltid på best mulig måte uansett om besøkeren bruker mobiltelefon, nettbrett eller PC.

Two Columns (standard)

EDI

Dette tillegget muliggjør elektronisk overføring av forretningsdokumenter mellom ulike forretningspartnere, for eksempel mellom ditt eget og kundens forretningssystem. All kom­mun­ik­asjon skjer mer eller mindre automatisk. Når det er aktuelt med en EDI-løsning mot en kunde eller lever­andør, kan man stille seg spørsmålet: Hvilke forretningsdokumenter skal vi sende mellom oss og  kunden/­leverandøren og med hvilken kommun­ikasjonsmetode skal de overføres?

Two Columns (standard)

Verktøyregister

Verktøyregister dekker verktøyhåndtering for alt fra store maskinverktøy til mindre håndverktøy og til og med måleverktøy, forbruksverktøy samt ulike spesialverktøy. Du får funksjoner for blant annet verktøyregister/verktøygrupper, inn- og utlånsregister, kassering, kalibrering, osv. Du kan håndtere strukturer av verktøy, koble verktøy til prosessplaner og reservere verktøy til produksjonsordrer.

Two Columns (standard)

Servicehåndtering

Servicehåndteringen henvender seg til foretak som utfører service på leverte produkter. Her kan du planlegge, lagre informasjon om og avrapportere service på disse produktene uansett om servicen utføres hos kunden eller i eget foretak, samt service utført av eget personale og eksterne leverandører og samarbeidspartnere. Dessuten finnes det en mobilapplikasjon for at serviceteknikere i felten skal kunne planlegge og avrapportere sine arbeid.

Boxes

Tilpassede rapporter

Med dette tillegget kan du generere dine egne rapporter i MONITOR. Rapportene utformes ifølge dine ønsker. Det vil si: Egen utforming av SQL-spørringer, eget utseende på bestillingsbilder og listen som presenterer rapporten. OBS! For å kunne tilpasse Tilpassede rapporter må du gjennomgå kurset ”Databasetilgang 1 og 2″.

Internregnskap

Dette tillegget utfyller standardfunksjonen Lagerregnskap. Internregnskap innebærer at alle transaksjoner på produksjonsordrer (WIP-verdi) konteres og overføres til hovedboken i regnskapsmodulen. Foruten materiale konteres også arbeid, deler og kalkyledifferanser. Dessuten kan kostnad solgt bokføres mer detaljert via internregnskapet.

Eksport av lønnsgrunnlag

Eksport av lønnsgrunnlag er et tillegg til modulen Tidsrapportering som gjør at du kan eksportere lønnsgrunnlag fra MONITOR til ditt lønnsprogram. I Eksport av lønnsgrunnlag inngår tilleggsprogrammer for ulke lønnsprogrammer. I øyeblikket finnes det tilleggsprogrammer for Visma, Bluegarden (Danmark), PAXml, Agda, HogiaLön Plus, Hogia Lön og V10 (Finland).

Utvidet lagerplassystem

Med dette tillegget får du et lagerplassregister der du håndterer lagerplasser. Det gir deg en rekke funksjoner som for eksempel oversikt over totale, ledige og opptatte lagerplasser, lageranalyse over lagerplassbehov og forslag til ledig plass ved innlevering på lager.

Automatiske valutakurser*

Automatiske valutakurser innebærer at aktuelle valutakurser hentes regelmessig fra en sentralbank og importeres til MONITOR. Valutakursene oppdateres automatisk for de registrerte valutaene i MONITOR.

*Tilsvarende funksjonalitet inngår som standard i MONITOR G5.

Integrasjon mot heisautomat

Integrasjon mot heisautomat er et tillegg til MONITOR G5 som oppretter en kobling mot heisautomatens styringssystem (WMS). Dette gir deg effektiv lagring og plukking.

Form Component

Jeg vil vite mer om Tillegg

Fyll ut skjemaet og hvilke Tillegg du er interessert i, så kontakter vi deg.

Er det noe spesielt du lurer på eller vil ha svar på? Skriv det gjerne her.