Kurser MONITOR G4

För allmän utbildning i MONITOR har vi flera kurser som hålls hos oss i Hudiksvall och hos vår partner Netred i Tidaholm, varje vår och höst. 

För utbildning i MONITOR G5 – kontakta oss på:
[email protected] eller 0650-766 00.

Kurs
Datum Hudiksvall
Datum Tidaholm
-
Inställd


Datum Hudiksvall: -

Datum Tidaholm: Inställd

Kursbeskrivning

I MONITOR finns det ett rikt utbud av rapporter och det finns stora möjligheter att få ut information ur systemet. Detta är kursen för dig som vill skapa egna skräddarsydda rapporter. Kursen är uppdelad på två dagar. Du kan själv välja om du går båda delarna samtidigt eller om du väljer att gå dem vid olika tillfällen. Del två är en fortsättningskurs på del ett.

Databasåtkomst 1

SQL (Structured Query Language) är ett generellt kommandospråk som används vid kommunikation med relationsdatabaser. Du som arbetar med system där all data lagras i en relationsdatabas kan ha nytta av att ha goda kunskaper inom SQL, detta för att själv kunna sammanställa rapporter utifrån den information som finns i databasen. Kursen vänder sig därför till dig som vill lära dig hur man ställer SQL-frågor mot en relationsdatabas.

Kursinnehåll

 • Databasstruktur

 • Tabeller, rader och kolumner

 • Relationer

 • Nycklar

 • Regler

 • Index

 • Skapa ODBC-datakällor

 • Microsoft Query för att importera data till Excel

 

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till systemansvariga eller motsvarande på företaget.

Förkunskaper

Goda kunskaper i Windows krävs. Grundläggande kunskaper om databaser är en fördel men inget krav.

Övrigt

Obs! För att senare kunna göra egna rapporter måste ni köpa till Crystal Report designverktyg och E-modulen i MONITOR.

-
Inställd


Datum Hudiksvall: -

Datum Tidaholm: Inställd

Kursbeskrivning

I MONITOR finns det ett rikt utbud av rapporter och det finns stora möjligheter att få ut information ur systemet. Detta är kursen för dig som vill skapa egna skräddarsydda rapporter. Kursen är uppdelad på två dagar. Du kan själv välja om du går båda delarna samtidigt eller om du väljer att gå dem vid olika tillfällen. Del två är en fortsättningskurs på del ett.

Databasåtkomst 2 - Rapporthantering med Crystal Reports

Skapa dina egna rapporter precis som du själv vill ha dem. Crystal Reports är en rapportgenerator med en mängd olika möjligheter. Kursen syftar till att ge deltagaren grundläggande kunskap om Crystal Reports och hur det fungerar ihop med MONITOR. En kurs för dig som vill skapa egna skräddarsydda rapporter.

Kursinnehåll

 • Design av egna blanketter med Crystal Report.

 • Skapa egna rapporter i E-modulen i MONITOR.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till systemansvariga eller motsvarande på företaget.

Förkunskaper

Goda kunskaper i Windows krävs. Grundläggande kunskaper om databaser är en fördel men inget krav.

Övrigt

Obs! För att senare kunna göra egna rapporter måste ni köpa till Crystal Report designverktyg och E-modulen i MONITOR.

Inställd
Inställd


Datum Hudiksvall: Inställd

Datum Tidaholm: Inställd

Innehåll

Grundläggande och generella kunskaper i MONITOR-systemet. Under kursen lär vi oss:

 • Användargränssnittet med menyer och knappar.

 • Generella funktioner såsom tangentbordsfunktioner, sök och hämta, informationsmenyn, listfönster, blankettfönster, etc.

 • Övningar i att skapa artiklar, kunder, order, etc.

 • Grundläggande träning i orderflöden.

 • Lära sig att ta ut grundläggande utskrifter såsom orderhandlingar och diverse listor.

 • En översiktlig beskrivning i vad systemet är och innehåller i grova drag.

 • Träning i att lära sig hitta information i systemet.

Syftet med kursen är att behärska systemets grunder och på egen hand kunna ta sig fram i systemet, samt att vara mottaglig för mer fördjupande kurser.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till nya användare i systemet eller användare som bör få ökad förståelse för systemet. Kursen blir aktuell i samband med igångkörning, eller för att lära upp ny personal på företag som redan använder MONITOR.

Förkunskaper

Kunskaper i Windows krävs.

Kursansvariga

Magnus Nilsson, Monitor ERP System AB
Christian Persson, Netred

Inställd
Inställd


Datum Hudiksvall: Inställd

Datum Tidaholm: Inställd

Innehåll

Fördjupande kunskaper i Tillverkningsmodulen. Kursen omfattar:

 • Att lära sig och att öva i beläggningsmodellen, vilket blir ett huvudämne. I samband med detta behandlas produktionsgrupper, produktionskalendrar, beredning, orderläggning, beläggningsplaner och körplaner.

 • För-och efterkalkyler behandlas endast ytligt. I samband med efterkalkyler får man lära sig produktionsuppföljning för att bättre kunna förstå och förbättra informationen i systemet.

Syftet med kursen är att behärska beläggningsplanering på olika planeringsnivåer, att få en huvudplan med verklighetsförankring när det gäller ledtider och operationstider; en huvudplan som ger förutsättningar för bra underlag till körplaner och behovsplanering.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till användare som kan lite om tillverkningsmodulen och vill få mer gedigna kunskaper. Kursen riktar sig även till användare som tidigare inte jobbat i tillverkningsmodulen.

Förkunskaper

Grundkunskaper i MONITOR krävs.

Kursansvariga

Magnus Nilsson, Monitor ERP System AB
Erik Persson, Monitor ERP System AB

Inställd
Inställd


Datum Hudiksvall: Inställd

Datum Tidaholm: Inställd

Innehåll

Genomgång i hur behovsplanering fungerar i systemet. I huvudsak nettobehovsplanering men även bruttobehovsplanering i olika former. Kursen omfattar:

 • Nettobehovsplanering i olika nivåer. Från mer manuella sätt att jobba i systemet där mindre parameterinnehåll krävs, till mer automatiserade arbetssätt där det krävs att systemets parametrar och grunddata är väl uppdaterade.

 • Olika arbetssätt med att jobba kundorderstyrt eller mer lagerstyrt/prognosstyrt.

 • Beställningspunktlistor, simuleringar och andra arbetsmetoder.

Syftet med kursen är att behärska hur behovsplanering i systemet fungerar, att få förståelse för när olika arbetssätt passar bäst samt att hitta en modell som passar det egna företaget.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till användare som vill lära sig grunderna i behovsplanering i systemet eller som vill vidareutbilda sig i ämnet.

Förkunskaper

Grundkunskaper i MONITOR krävs.

Kursansvariga

Magnus Nilsson, Monitor ERP System AB
Erik Persson, Monitor ERP System AB

Inställd
-


Datum Hudiksvall: Inställd

Datum Tidaholm: -

Innehåll

Grundläggande genomgång i reskontror och Redovisningsmodulen. Kursen omfattar:

 • Det grunddataupplägg som krävs för ekonomirutinerna, upplägg av bokföringsår, kontoplan, standardkonteringar, etc.

 • Leverantörsreskontra: Registrering med kontering och koppling till order, utbetalningsrutiner (manuella och elektroniska), journal/bokföringsorder och andra listor.

 • Kundreskontra: Inbetalningar, kravrutiner, räntedebiteringsrutiner, journal/bokföringsorder och andra listor.

 • Löpande rutiner i Redovisningsmodulen: Verifikationsregistrering, utskrift av dagbok/huvudbok samt rapporter för moms och resultat/balans.

I kursen behandlas inte tillvalet Anläggningsregister.

Syftet med kursen är att ge användarna en grundläggande inblick i hur ekonomirutinerna ser ut i MONITOR. Företagsunika tillämpningar kan följas upp senare via distansutbildning eller utbildning på plats hos dig.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till nya användare av ekonomifunktionerna.

Förkunskaper

Grundkunskaper i MONITOR krävs.

Kursansvariga

Adrian Aptowitzer, Monitor ERP System AB
Åsa Arnoldsson, Ark AB

Inställd
-


Datum Hudiksvall: Inställd

Datum Tidaholm: -

Innehåll

Fördjupad genomgång i Redovisningsmodulen, projekt och lagervärdering.
Kursen omfattar:

 • Prishantering, kalkylering.

 • Genomgång av lagervärdering och kalkylering av standardpris.

 • Verktyg för avstämning av lagervärden.

 • Genomgång av rapportgeneratorn.

Syftet med kursen är att ge användarna en fördjupning i hur ekonomirutinerna ser ut i MONITOR. Företagsunika tillämpningar kan följas upp senare via distansutbildning eller utbildning på plats hos dig.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till ekonomichefer och produktionsekonomer.

Förkunskaper

Grundkunskaper i MONITOR krävs.

Kursansvariga

Adrian Aptowitzer, Monitor ERP System AB
Claes Groening, Ark AB

Övrig information

För utbildning i MONITOR G5 – kontakta oss på:
[email protected] eller 0650-766 00.

Kursanmälan ska göras senast två veckor innan aktuell kurs. Du anmäler dig via formuläret här nedanför. Vid eventuella funderingar kontakta oss på mejl: [email protected] eller telefon: 0650-766 00.

Kursanmälan är bindande. Eventuell avbokning ska också göras senast två veckor innan kursdatum, annars utgår full debitering. 

Efter en kursanmälan får du inom kort en platsbekräftelse på kursen via mejl. Den referensperson du angav i anmälan får också ordererkännandet via mejl.

Om en kurs eventuellt skulle bli inställd på grund av för få deltagare kommer det att anges i kursprogrammet ovan. Du som då redan är anmäld kommer att få ett meddelande via mejl om att kursen blivit inställd.

Om en kurs blir fullbokad kommer det att anges i kursprogrammet ovan. Har du frågor om till exempel hur många platser som finns kvar på en kurs, kontakta oss!

Kursplatser

Kurserna i Hudiksvall hålls i Monitors lokaler på Trädgårdsgatan 7 i Hudiksvall. Kurserna i Tidaholm hålls i NetReds lokaler, på Norra Ringvägen 2A i Tidaholm.

Omfattning

Alla kurser omfattar en dag (kurserna Databasåtkomst 1 och 2 är uppdelade på två dagar. Det går att välja att bara gå en av dagarna för den kursen). Kurserna är schemalagda så att det går att vara med på flera kurser under samma vecka.

Kursstart

Kurserna i Tidaholm börjar klockan 9.00 och pågår till cirka 17.00. Kurserna i Hudiksvall börjar klockan 8.30 och pågår till cirka 16.30.

Kursmaterial

Kursmaterial delas ut under kursdagarna. Intyg erhålls efter genomförd kurs.

Kursavgift

Avgiften är 3300 kronor per person och dag. I kursavgiften ingår lunch, kaffe och kursmaterial.

Boende

I Hudiksvall finns flera hotell. Vi föreslår Statt (tel. 0650-150 60) som ligger nära vårt kontor eller Hotell Hudik (tel. 0650-54 10 00) som också ligger centralt. I Tidaholm finns Tidaholms Stadshotell (tel. 0502-123 90). Vi kan ombesörja bokning av hotellrum om så önskas. Ange i så fall under ”Övrigt” i bokningsformuläret att bokning av hotellrum önskas. Ange även hur många rum som ska bokas, om ni är flera deltagare.

Kursutvärdering

Efter varje kurs delas en kursutvärdering ut till alla deltagarna. Denna bör du fylla i och lämna fram till kursledaren innan du åker hem. Om du inte har fått någon kursutvärdering kan du höra av dig till oss på [email protected] så ordnar vi en sådan.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar av kursutbud, kursdatum och eventuella fullbokningar/inställda kurser. Vid sådana ändringar lägger vi ut information i kursprogrammet.

Anmälan till kurs

För utbildning i MONITOR G5 – kontakta oss på: [email protected] eller 0650-766 00.
Välj på vilken ort du vill gå kursen.


Ange namn på alla deltagare som du anmäler till kursen. Ett namn per rad, max 10 deltagare.
Ange företagsnamn.
Ange er referensperson för faktura.
Ange ditt telefonnummer.
Ange din e-postadress.
Övriga upplysningar. Ange här ifall bokning av hotellrum önskas. Ange även hur många rum som ska bokas, om ni är flera deltagare.