Header

Nästa generation

Hörby Bruk har funnits på marknaden i 100 år. De tillverkar några av Sveriges mest klassiska produkter för manuell materialhantering; skottkärror, säckkärror, transportvagnar och lekutrustning som sandlådor och gungställningar för privat bruk.

Sedan 2011 har de använt MONITOR för att styra den dagliga verksamheten. Och i slutet av 2019 var det dags att uppgradera till MONITOR G5. 

Two Columns (standard)

Så gick det till

I den här filmen får du följa uppgraderingen till MONITOR G5 hos Hörby Bruk, från projektstart till skarpstart. Och så besöker vi fabriken igen, en månad senare och hör vad de tycker om den nya systemet.

Boxes

Anders Jeppsson, Produktionschef

MONITOR G5 är ett betydligt mer lättanvänt system än föregångaren. Helt generellt har vi snabbat upp arbetsmetoderna i systemet.

Jeanette Nilsson, Transport/Spedition

Jag trodde det skulle vara mycket svårare att uppgradera och att förstå G5 med alla namnbyten, men det var inte det. Det var logiska förändringar.

Carina Lonhage, Inköpschef

Snyggare. Utseendemässigt är det enklare att använda. Det är mer tilltalande och användarvänligt. Lättare att överblicka.

Article

Implementeringen av MONITOR G5 på Hörby Bruk startade på allvar under sen höst 2019. Projektstart i början på november och skarpstart tre veckor senare. Lagom till företagets 100-årsfirande på den svenska marknaden säkrade den skånska skottkärretillverkaren framtiden med en ny generation av MONITOR ERP-system.

Den 6 november 2019. Monitors konsult Daniel Hassini är på besök i Hörby för att ge Hörby Bruks MONITOR-användare en introduktion till det nya systemet och förklara några viktiga punkter inför skarpstarten som planeras till en knapp månad senare.

– Jag vill göra det jättetydligt från början nu, egentligen allt det här hänger på om ni gör era egenutbildningar och egna tester. Det är inte lämpligt att sitta här när vi går live, och inte ha varit inne i systemet och testat sina egna saker, säger Daniel Hassini, Monitor ERP System.

Hörby Bruk är ett anrikt företag som tillverkar klassiska produkter som återfinns i många svenska hem. Man lägger stor vikt vid att hålla hantverkstraditionen vid liv, och alla skottkärror, säckkärror, lastvagnar och annat som rullar ut ur fabriken i skånska Hörby håller mycket hög kvalitet.

2020 är ett viktigt år i Hörby Bruks historia. Då firar man nämligen 100 år på den svenska marknaden.

– Vi körde i gång MONITOR 2011 på hösten, och så har vi kört på sedan dess. Nu känns det som att det är dags att klivet upp till G5, och vi ser givetvis fördelarna med att göra det, säger Anders Jeppsson, Produktionschef på Hörby Bruk.

Det är viktigt, menar Daniel Hassini, att man inte tror att G5 är en upphottad version av G4. Det är en helt ny produkt, med massor av ny funktionalitet som inte fanns i den gamla versionen, och det ska man vara beredd på.

– Det är mycket att ta in. Men det absolut viktigaste är att man förstår att det tar tid, och att man tar den tiden till att lära sig flödet i G5 som man gjorde i G4, säger Daniel Hassini.

Uppgraderingsprojektet på Hörby Bruk är ganska omfattande, framför allt på grund av företagets relativt avancerade användning av EDI. Hörby Bruk har också en hel del anpassningar i sitt G4-system.

– Nu har det väl slutat med att vi i princip inte har några anpassningar kvar här då. Jag har försökt att tänka om lite och hitta lite andra arbetssätt, för att komma runt anpassningarna. Man kommer väldigt långt med våra egna presentationer och dokumentmallar som man kan editera själv som kund i G5, säger Daniel Hassini.

* * *

Från och med måndag 25 november kör Hörby Bruk MONITOR G5 skarpt. Trots en del förändringar att vänja sig vid är man positiv till det nya systemet.

– Uppgraderingen för vår del gick jättebra. Det tog fyra dagar innan vi var fullt ut körande, men redan efter första dagen så kunde vi använda systemet. Jag tror helt klart att G5 är en bättre plattform att jobba utifrån än vad vi har jobbat med innan, säger Anders Jeppsson, Hörby Bruk.

Two Columns (standard)

"Ett modernt system med hög flexibilitet"

Monitors konsult Adrian Aptowitzer var ansvarig för att utbilda Hörby Bruks ekonomiansvariga i de delar av systemet som gäller ekonomi. Här berättar han varför G5 är ett bättre system än föregående generation av MONITOR.

Two Columns (standard)

"Det är viktigt att man förstår att vi flyttar från generation 4 till generation 5. Man kan se det som att ’det här blir en klackspark’, eller så kan man göra som Hörby Bruk gör och se det som något seriöst. Man ska förstå att G5 är en ny produkt, det är mycket att ta in."

Daniel Hassini, Konsult, Monitor ERP System