Jonssons Mekaniska AB uppgraderar till MONITOR G5

Efter 10 år med MONITOR Affärssystem har Jonssons Mekaniska AB uppgraderat till MONITOR G5. Jonssons Mekaniska är en legoleverantör som är specialiserad på svarvning och fräsning. "Produktions- och personalplaneringen i MONITOR G5 är ett nav i vår verksamhet", säger Mattias Karlsson, platschef på Jonssons Mekaniska AB.

Jonssons Mekaniska är specialiserat på svarvning och fräsning i alla material ur stång och från ämne/kuts. Företaget har som mål att halvera sina leveranstider till 2020. En viktig del i det, menar platschef Mattias Karlsson är att jobba med noggranna stämplingar av ställtider och att göra rätt vid utleveranser. Att inte gena och att verkligen göra alla rapporteringar som krävs för att få en tillförlitlig uppföljning av alla processer.

– Vi ville göra ett omtag med MONITOR och använda mer funktionalitet i systemet, som efterkalkyler till exempel. Då tyckte vi att det var lika bra att uppgradera till G5, säger Mattias Karlsson.

Tidigare behövde Mattias Karlsson exportera mycket till Excel för att ta fram beslutsunderlag. Men med MONITOR G5:s inbyggda stöd för beslutsstöd är det enkelt att ta fram information för att använda som beslutsunderlag.

– Den stora fördelen med MONITOR G5 är användarvänligheten, det är till exempel lättare att söka i systemet. Det är lättare och mera logiskt att lägga upp scheman för anställda.

När det var dags att implementera MONITOR G5 var Monitors konsult på plats på Jonssons Mekaniska under en dag för att hjälpa till vid konverteringen av databasen. Sedan hade alla anställda möjlighet att testköra ett par månader innan skarp start.

– Vid skarp start hade vi Monitors konsult på plats två dagar för att utbilda oss och finnas till hands som stöd. En månad efter skarpstart ska vi ha en dags uppföljning med konsulten, säger Mattias Karlsson.

Och implementeringen gick över all förväntan.

– Sedan finns ju Monitors support som alltid försöker hitta lösningar på våra problem.

– Nästa steg är att börja stämpla ställtider och få till planeringstider som bättre överensstämmer med verkligheten, för att kunna få en mer exakt planering och göra bra efterkalkyler. Vi ska också arbeta med en bättre uppföljning av ekonomin och kostnader genom att låta allt gå genom MONITOR.

Samt att vi vill se hur mobiliteten som erbjuds i MONITOR G5 kommer kunna hjälpa oss med vår plockning av order och material i vårat lager. säger Mattias Karlsson.

Den stora fördelen med MONITOR G5 är användarvänligheten, det är till exempel lättare att söka i systemet. Det är lättare och mera logiskt att lägga upp scheman för anställda

– Vid skarp start hade vi Monitors konsult på plats två dagar för att utbilda oss och finnas till hands som stöd. En månad efter skarpstart ska vi ha en dags uppföljning med konsulten, säger Mattias Karlsson.

Och implementeringen gick över all förväntan.

– Sedan finns ju Monitors support som alltid försöker hitta lösningar på våra problem.

– Nästa steg är att börja stämpla ställtider och få till planeringstider som bättre överensstämmer med verkligheten, för att kunna få en mer exakt planering och göra bra efterkalkyler. Vi ska också arbeta med en bättre uppföljning av ekonomin och kostnader genom att låta allt gå genom MONITOR.

Samt att vi vill se hur mobiliteten som erbjuds i MONITOR G5 kommer kunna hjälpa oss med vår plockning av order och material i vårat lager. säger Mattias Karlsson.

Den stora fördelen med MONITOR G5 är användarvänligheten, det är till exempel lättare att söka i systemet. Det är lättare och mera logiskt att lägga upp scheman för anställda
Jonssons-portrait.jpg

Mattias Karlsson

Platschef,
Jonssons Mekaniska AB