Nords Group väljer MONITOR G5

Nords Group har valt att byta ut sina nuvarande affärssystem mot MONITOR G5. Företaget har tidigare jobbat med både SAP och Movex samt även ett antal mindre system.

Nords är Europas ledande tillverkare av CNC-svarvade och frästa gäng- och svetsrördelar i rostfritt stål och andra legeringar. Även företagets tillverkning av kundanpassade produkter till olika industrier växer. Nords Group grundades 1904 och består av moderbolaget Nords International AB i Molkom, Ratas A/S i Estland och SH-Teksor i Finland. Totalt har koncernen cirka 110 anställda.

Den första kontakten mellan Nords och Monitor togs i maj 2017. En förstudie genomfördes sedan i september/oktober 2018. Ett kontrakt på totalt 53 licenser skrevs den 21 december 2018. Införandeprojektet har redan påbörjats i Finland med skarp start första april 2019. Därefter följer Estland med skarp start planerad under tidig höst 2019 och slutligen Molkom med skarp start planerad till januari 2020.

Nords i Molkom har en hög automationsgrad och de har använt maskinintegration sedan 80-talet. Sedan i början av 90-talet har företaget jobbat med målstyrd produktion, LEAN produktion samt förbättringsgrupper. De använder sedan många år lagerhissar och handdatorer för effektiv lagerhantering och plockning.

– I vår verksamhet är snabb kommunikation med våra kunder en avgörande faktor. Våra kunder vill ha effektiv och tillförlitlig återkoppling gällande priser och leveranstider. Vi kommer att använda MONITORs EDI-lösning för att säkerställa en ännu effektivare kommunikation med våra kunder, berättar Simon Hedberg, delägare i Nords Group.

– En styrka med MONITOR är att det är ett standardsystem med inbyggd flexibilitet. Vi ville ha ett kostnadseffektivt system och det fick vi med MONITOR. Systemet erbjuder även nyutvecklad funktionalitet vilket är en stor fördel, säger Simon.

– Vi har en snäv och utmanande tidplan för implementeringen i Finland, men vi räknar med att den ska hålla i och med att MONITOR är ett standardsystem, säger Simon. Monitors konsulter i Finland har gett oss en smidig och bra start. Att byta affärssystem är lite som en hjärttransplantation, det innebär stora påfrestningar att byta ut en så pass vital del, samtidigt som den vanliga verksamheten med kunden i fokus ska fungera. Kunden ska inte märka av något under själva bytet. Sedan hoppas och tror vi att kunden kommer att uppleva en ännu snabbare kommunikation från vår sida! Vi ser fram emot att lyckas tillsammans, avslutar Simon.

Vi ville ha ett kostnadseffektivt system och det fick vi med MONITOR.

– I vår verksamhet är snabb kommunikation med våra kunder en avgörande faktor. Våra kunder vill ha effektiv och tillförlitlig återkoppling gällande priser och leveranstider. Vi kommer att använda MONITORs EDI-lösning för att säkerställa en ännu effektivare kommunikation med våra kunder, berättar Simon Hedberg, delägare i Nords Group.

– En styrka med MONITOR är att det är ett standardsystem med inbyggd flexibilitet. Vi ville ha ett kostnadseffektivt system och det fick vi med MONITOR. Systemet erbjuder även nyutvecklad funktionalitet vilket är en stor fördel, säger Simon.

– Vi har en snäv och utmanande tidplan för implementeringen i Finland, men vi räknar med att den ska hålla i och med att MONITOR är ett standardsystem, säger Simon. Monitors konsulter i Finland har gett oss en smidig och bra start. Att byta affärssystem är lite som en hjärttransplantation, det innebär stora påfrestningar att byta ut en så pass vital del, samtidigt som den vanliga verksamheten med kunden i fokus ska fungera. Kunden ska inte märka av något under själva bytet. Sedan hoppas och tror vi att kunden kommer att uppleva en ännu snabbare kommunikation från vår sida! Vi ser fram emot att lyckas tillsammans, avslutar Simon.

Vi ville ha ett kostnadseffektivt system och det fick vi med MONITOR.
No portrait

Simon Hedberg

Delägare,
Nords Group