”Vi tror att MONITOR G5 är systemet som vi kan växa tillsammans med”

Sporda Nonwoven AB tillverkar termobunden och nålad nonwoven. Nonwoven används till fyllning för möbler, isolering i hus, filtermedia och nålfilt. Sporda Nonwoven valde att byta ut iScala mot MONITOR G5. Skarp start var den 1 januari.

All tillverkning sker i Bredaryd där Sporda disponerar två moderna produktionslinjer. Totalt arbetar 17 anställda på Sporda Nonwoven. Tillsammans har de målsättningen att vidareutveckla och modernisera organisationen för att fortsätta stärka sin marknadsposition i Skandinavien.
– Vi jobbar med kundorderstyrd tillverkning och det är en utmaning. Listan på önskemål från kunden kan göras väldigt lång och består av hur många produktsammansättningar som helst. Vår produktion består mestadels av unika produkter och tack vare den förbättrade lagerhållningen och planeringen kan vi nu nyttja samma material till flera produkter. Vi behöver ett verktyg som planerar inköp och produktion bättre, berättar Jonas Rylander, VD på Sporda Nonwoven AB.

I början av år 2000 gjorde Sporda en investering i ett affärssystem. Företaget fick till slut stora problem med att uppdatera och fastnade i en gammal version. År 2016 blev Sporda Nonwoven AB svenskägt och det gamla synsättet om att använda sig av större affärssystem försvann. De började se sig om efter en ny lösning.

Merparten av Spordas kunder finns idag inom möbel- och bilindustrin. En tredjedel av dem kör MONITOR. Efter en noggrann urvalsprocess stod det klart att kundernas rekommendationer vägde tyngst.

– Genom några goda referenser så visade det sig det ganska snabbt att MONITOR G5 även skulle passa vår verksamhet. Det kommer många förfrågningar på våra produkter dels från befintliga men även nya kunder. Vi tror att MONITOR G5 är systemet som vi kan växa tillsammans med, säger Jonas. Vi får en bra grund och ett modernt och flexibelt affärssystem. Vi kommer dessutom få en bra överblick över alla processer. Det kommer bli en enorm skillnad, fortsätter Jonas.

Den 1 januari gick Sporda i skarp drift med MONITOR G5 och har sedan dess klarat av det mesta på egen hand.
– Vi börjar bli bekväma och upplever redan en stor skillnad. Den största skillnaden är den förbättrade kontrollen i till exempel produktionsplaneringen. Tack vare MONITOR får vi nu korrekta och rimliga leveranstider som tidigare baserades på manuellt registrerade uppgifter. Samtidigt som systemet tar hänsyn till hur verkligheten ser ut. Det har saknats, säger Jonas.

När Sporda Nonwoven valde ett nytt affärssystem var det viktigaste för dem att systemet kändes modernt och kunde framtidsäkra deras verksamhet.
– Systemet har redan gjort ett enormt lyft för oss och vi ångrar inte vårt val. Jag tror att med MONITOR G5 kan det bli ännu bättre. Det känns positivt, avslutar Jonas.

Vi får en bra grund och ett modernt och flexibelt affärssystem.

Den 1 januari gick Sporda i skarp drift med MONITOR G5 och har sedan dess klarat av det mesta på egen hand.
– Vi börjar bli bekväma och upplever redan en stor skillnad. Den största skillnaden är den förbättrade kontrollen i till exempel produktionsplaneringen. Tack vare MONITOR får vi nu korrekta och rimliga leveranstider som tidigare baserades på manuellt registrerade uppgifter. Samtidigt som systemet tar hänsyn till hur verkligheten ser ut. Det har saknats, säger Jonas.

När Sporda Nonwoven valde ett nytt affärssystem var det viktigaste för dem att systemet kändes modernt och kunde framtidsäkra deras verksamhet.
– Systemet har redan gjort ett enormt lyft för oss och vi ångrar inte vårt val. Jag tror att med MONITOR G5 kan det bli ännu bättre. Det känns positivt, avslutar Jonas.

Vi får en bra grund och ett modernt och flexibelt affärssystem.
Sporda-portrait.jpg

Jonas Rylander

VD,
Sporda Nonwoven AB