"MONITOR var alternativet som motsvarade våra krav på bredd i systemet"

Autoadapt AB är en av världens ledande tillverkare av bilanpassningslösningar för personer med begränsad rörlighet. Med omkring 150 anställda, 300 utbildade Autoadapt-återförsäljare samt 700 underåterförsäljare finns företaget idag representerat i 50 länder. Autoadapt har använt affärssystemet MONITOR sedan 2002.

Varför föll valet på MONITOR?

– Vi hade tidigare ett annat affärssystem men då företaget i början av 2000-talet expanderade kraftigt blev också systembehoven mer omfattande. Efter vår förstudie var MONITOR det enda kvarstående alternativet som motsvarade våra krav på bredd i systemet. MONITOR var och är dessutom mer användarvänligt än många andra system, säger Johan Fjellheim, Produktionsplanerare på Autoadapt AB.

Hur fungerade implementeringen och det efterföljande arbetet?

– Övergången till MONITOR var inga större problem för oss och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vårt användande i takt med att verksamheten växer och MONITOR får fler funktioner, berättar Johan.

– Autoadapt har mycket kontakt med Monitor, såväl via telefonsupport och utbildningar som via konsultbesök på plats hos oss. Konsulterna har stor kunskap och erfarenheter från andra kunder och ger oss goda tips om hur vi kan få ut mest av MONITOR i just vår verksamhet, säger Johan.

Hur ser MONITOR-användandet ut i er verksamhet?

– Från början var det främst planeringsdelen för tillverkning vi sökte och den sticker fortfarande ut och är ovärderlig för oss. MONITORs planeringsverktyg ger oss full kontroll över produktionsstyrningen, säger Johan. Vi använder i dag systemets samtliga moduler och har nyligen även börjat planera och redovisa våra projekt i MONITOR. Med funktionen projektredovisning kan vi samla all information från externa system på ett och samma ställe som alla hittar. Med denna projektstyrning direkt från MONITOR är mycket vunnet när vi närmar oss beredning och produktion, fortsätter Johan.

Finns det några andra delar i MONITOR ni vill lyfta fram?

– Lagerställehanteringen, den kan vi inte vara utan! Med flera lagerställen ger den oss en nödvändig åtskillnad i vad som är vad och var det befinner sig, berättar Johan. Agenten är också något vi kan rekommendera. Med det tillägget har vi lagt upp många rutiner som nattliga automatkörningar vilket har gjort att produktionen inte binds upp. Detta har besparat oss både tid och systemkraft, tillägger Johan.

Vad gör MONITOR för er verksamhet?

– Vi har kommit en bit på väg men vi anser att MONITOR har mycket kvar att ge för att styra hela Autoadapt på ett effektivt sätt. Genom att fortsätta arbeta med Monitor hoppas vi kunna bli ännu bättre användare och därmed ta vår verksamhet till nya höjder, avslutar Johan.

Agenten är också något vi kan rekommendera. Med det tillägget har vi lagt upp många rutiner som nattliga automatkörningar vilket har gjort att produktionen inte binds upp.

Finns det några andra delar i MONITOR ni vill lyfta fram?

– Lagerställehanteringen, den kan vi inte vara utan! Med flera lagerställen ger den oss en nödvändig åtskillnad i vad som är vad och var det befinner sig, berättar Johan. Agenten är också något vi kan rekommendera. Med det tillägget har vi lagt upp många rutiner som nattliga automatkörningar vilket har gjort att produktionen inte binds upp. Detta har besparat oss både tid och systemkraft, tillägger Johan.

Vad gör MONITOR för er verksamhet?

– Vi har kommit en bit på väg men vi anser att MONITOR har mycket kvar att ge för att styra hela Autoadapt på ett effektivt sätt. Genom att fortsätta arbeta med Monitor hoppas vi kunna bli ännu bättre användare och därmed ta vår verksamhet till nya höjder, avslutar Johan.

Agenten är också något vi kan rekommendera. Med det tillägget har vi lagt upp många rutiner som nattliga automatkörningar vilket har gjort att produktionen inte binds upp.
No portrait

Johan Fjellheim

Produktionsplanerare,
Autoadapt AB