”MONITOR ger oss verktygen för att kunna bli världsledande”

LEAX Group är en kontraktstillverkare av mekaniska komponenter och delsystem till den tunga fordonsindustrin, gruv- och anläggningsindustrin, övrig verkstadsindustri samt Telecom. LEAX Group har i dag 1200 anställda i elva bolag världen över. LEAX har använt affärssystemet MONITOR sedan 1989.

Hur kommer det sig att ni varit trogna MONITOR-användare under så lång tid?

– I slutet av 80-talet var vi i behov av ett enkelt och användarvänligt affärssystem för att få bättre kontroll över vår dagliga verksamhet och valde då MONITOR. Just systemets enkelhet och användarvänlighet tillsammans med det faktum att MONITOR hela tiden utvecklats med ny funktionalitet gör att vi även i dag kan få en snabb överblick och bra helhetsbild över vår verksamhet. Systemet fungerar alldeles utmärkt vilket är den egentliga förklaringen till varför vi på LEAX har använt just MONITOR i så många år, berättar Jan Berggren, IT-konsult på Leax Quality.

Hur använder ni MONITOR i dag?

– Vi använder i dag samtliga moduler i systemet och har i stort sett inga andra sidosystem då vi har för avsikt att använda MONITOR till 100 procent i alla delar av vår verksamhet. Nyligen startade vi även upp MONITOR CRM-stöd inom vår försäljningsorganisation där MONITOR Mobile kommer att bli ett viktigt verktyg för att löpande hålla CRM-databasen uppdaterad, säger Jan.

Finns det fördelar med att använda samma system i hela koncernen?

– För oss som koncern är det givetvis väldigt viktigt att kontinuerligt kunna bilda oss en uppfattning om alla delar av vår verksamhet, både lokalt och globalt. Med MONITOR kan vi snabbt och enkelt sammanställa och analysera våra affärskritiska data. Utifrån detta kan vi sedan fatta beslut om lämpliga åtgärder och insatser inom verksamheten, menar Jan.

Hur upplever ni bemötandet från Monitor?

– Oavsett om vi har behövt hjälp i samband med nya projekt, etableringar eller uppkomna funderingar i vår dagliga verksamhet så har vi alltid kunnat vända oss till Monitor för stöd och hjälp. De erbjuder även möjligheten att köra effektiva utbildningar på distans vilket vi tycker är positivt ur flera aspekter, säger Jan.

– Från att vara tio anställda när vi började använda MONITOR till dagens ca 1200 medarbetare i hela koncernen, har givetvis påverkat vårt arbetssätt, men servicen och stödet från Monitor har inte förändrats. Vi har alltid blivit mycket seriöst och professionellt bemötta av personalen på Monitor, fortsätter Jan.

Hur påverkar MONITOR er att verka och lyckas med er verksamhet?

– Med MONITOR affärssystem har vi löpande full kontroll över vår dagliga verksamhet vilket givetvis är ett måste för att kunna motsvara och överträffa de krav och förväntningar som våra kunder har. Vi, tillsammans med Monitor, vill såklart fortsätta att utveckla, förbättra och anpassa både systemet och vår verksamhet för att bli världsledande, avslutar Jan.

Vi har alltid blivit mycket seriöst och professionellt bemötta av personalen på Monitor.

Hur upplever ni bemötandet från Monitor?

– Oavsett om vi har behövt hjälp i samband med nya projekt, etableringar eller uppkomna funderingar i vår dagliga verksamhet så har vi alltid kunnat vända oss till Monitor för stöd och hjälp. De erbjuder även möjligheten att köra effektiva utbildningar på distans vilket vi tycker är positivt ur flera aspekter, säger Jan.

– Från att vara tio anställda när vi började använda MONITOR till dagens ca 1200 medarbetare i hela koncernen, har givetvis påverkat vårt arbetssätt, men servicen och stödet från Monitor har inte förändrats. Vi har alltid blivit mycket seriöst och professionellt bemötta av personalen på Monitor, fortsätter Jan.

Hur påverkar MONITOR er att verka och lyckas med er verksamhet?

– Med MONITOR affärssystem har vi löpande full kontroll över vår dagliga verksamhet vilket givetvis är ett måste för att kunna motsvara och överträffa de krav och förväntningar som våra kunder har. Vi, tillsammans med Monitor, vill såklart fortsätta att utveckla, förbättra och anpassa både systemet och vår verksamhet för att bli världsledande, avslutar Jan.

Vi har alltid blivit mycket seriöst och professionellt bemötta av personalen på Monitor.
No portrait

Jan Berggren

IT-konsult,
LEAX Quality