”Våra bolag världen över använder MONITOR”

AQ Group AB är en global tillverkare av komponenter och system till krävande industrikunder. Verksamheten är uppdelad i specialiserade affärsområden med bolag som erbjuder kostnadseffektiva lösningar för kunderna.

Den samlade kunskapen inom AQ-gruppen tillsammans med global närvaro erbjuder unika fördelar till kunder runt om i världen. Kvalitet är alltid centralt i allt vi är engagerade i och något som vi ständigt arbetar med att utveckla. I vår värld går kvalitet och effektivitet hand i hand.

Varför valde ni MONITOR?

– När vi köpt upp bolag har flera av dessa haft olika affärssystem. Vi ville köra samma affärssystem i alla våra bolag. MONITOR var det bästa alternativet för vår verksamhet som internationell tillverkare av komponenter och system till krävande industrikunder. I MONITOR fanns det även kopplingar som gjorde att vi på ett enklare sätt kunde kommunicera med kunder och leverantörer, säger Per Lindblad, affärsutvecklare och IT-chef på AQ Group.

Är det något speciellt med MONITOR som gör att det skiljer sig från andra affärssystem?

– Det är enkelt för oss att flytta tillverkningen av någon produkt eftersom de är upplagda på ungefär samma sätt i de olika bolagen och det gäller även olika artiklar. I MONITOR finns det kopplingar mot kunder och leverantörer som är till stor nytta för oss. Systemet har även en ”dra-och-släpp” funktion som gör det enkelt för oss att hantera exempelvis fakturor och ordererkännanden, menar Per.

Vilken betydelse har det för er på koncernnivå att ni kör MONITOR i alla bolag?

– Våra bolag världen över använder MONITOR och uppskattar systemet. Att byta språk i systemet är smidigt och det underlättar för vår personal. Vi har en decentraliserad organisation och för oss är det viktigare att arbetet i affärssystemet flyter bra för våra anställda, än att vi ska styra det centralt från koncernhåll, berättar Per.

Hur har det fungerat med implementeringen av MONITOR?

– Systemet har varit enkelt att implementera både i Sverige och utomlands eftersom systemet är standardiserat, lätt att komma igång med och att man på ett enkelt sätt kan lära sig flödet i systemet. Vi har i samband med implementeringen konverterat data från våra tidigare system och det har fungerat bra. Vi har även, under förstudien vid implementeringen på nya bolag, kunnat undersöka hur mycket av systemet vi har använt på andra fabriker. Då har vi kunnat se var vi är svaga och vad vi kan bli bättre på, vilket har varit till fördel för oss, tycker Per.

Hur ger MONITOR er möjlighet att verka och lyckas med er verksamhet som underleverantör?

– I grunden så måste varje bolag vi har köras effektivt och ha ett bra systemstöd där man kan följa upp avvikelser och åtgärda. På startsidan i MONITOR ser vi till exempel hur vi ligger till med kundorder och inköpsorder, det gör att vi hela tiden motiveras att prestera. Det leder till att vi förbättrar vår verksamhet. Det är A och O för oss att vi levererar kvalitet till våra kunder. Vi blir valda efter det vi presterar och har vi då ett bra fundament att stå på med ett bra affärssystem så underlättar det för oss att hålla rätt kvalitet mot kunderna, menar Per.

Är MONITOR en faktor för att AQ Group ska fortsätta utveckla sin verksamhet?

– MONITOR är med och påverkar till ett positivt resultat och företaget är lyhörda för de åsikter vi har och det gör att vi har arbetat fram en nära och bra relation med varandra som båda kan dra nytta av, avslutar Per.

MONITOR är med och påverkar till ett positivt resultat och företaget är lyhörda för de åsikter vi har.

Hur har det fungerat med implementeringen av MONITOR?

– Systemet har varit enkelt att implementera både i Sverige och utomlands eftersom systemet är standardiserat, lätt att komma igång med och att man på ett enkelt sätt kan lära sig flödet i systemet. Vi har i samband med implementeringen konverterat data från våra tidigare system och det har fungerat bra. Vi har även, under förstudien vid implementeringen på nya bolag, kunnat undersöka hur mycket av systemet vi har använt på andra fabriker. Då har vi kunnat se var vi är svaga och vad vi kan bli bättre på, vilket har varit till fördel för oss, tycker Per.

Hur ger MONITOR er möjlighet att verka och lyckas med er verksamhet som underleverantör?

– I grunden så måste varje bolag vi har köras effektivt och ha ett bra systemstöd där man kan följa upp avvikelser och åtgärda. På startsidan i MONITOR ser vi till exempel hur vi ligger till med kundorder och inköpsorder, det gör att vi hela tiden motiveras att prestera. Det leder till att vi förbättrar vår verksamhet. Det är A och O för oss att vi levererar kvalitet till våra kunder. Vi blir valda efter det vi presterar och har vi då ett bra fundament att stå på med ett bra affärssystem så underlättar det för oss att hålla rätt kvalitet mot kunderna, menar Per.

Är MONITOR en faktor för att AQ Group ska fortsätta utveckla sin verksamhet?

– MONITOR är med och påverkar till ett positivt resultat och företaget är lyhörda för de åsikter vi har och det gör att vi har arbetat fram en nära och bra relation med varandra som båda kan dra nytta av, avslutar Per.

MONITOR är med och påverkar till ett positivt resultat och företaget är lyhörda för de åsikter vi har.
No portrait

Per Lindblad

Affärsutvecklare och IT-chef,
AQ Group AB