Header

WEBBKURSER G5

MONITOR webbkurser är ett nytt enkelt och flexibelt sätt att lära sig MONITOR. Du bestämmer själv vilka kurser du vill delta i utifrån ditt behov och när det passar dig.

Main (meta)

Vi erbjuder tolv olika webbkurser anpassade för nybörjare. Kurserna börjar klockan 9.00 på morgonen och tar två timmar att genomföra. Du kanske är ny användare i MONITOR G5 eller du kanske vill lära dig ett nytt område i systemet? Nivån är grundläggande och förhållandevis generell och du kommer att lära dig MONITOR G5s grundflöden.

Om du behöver en utbildning anpassad efter ditt företags processer krävs en utbildning på plats hos er eller på distans. 

Table Component

Kursprogram – webbkurser

Kursnamn Tillfälle 1 Tillfälle 2 Längd
Systemadministration Vid förfrågan 2 tim

Grundläggande och generella kunskaper i MONITOR-systemet. Under kursen lär vi oss:

 • Installation av G5
 • Uppdatering av G5
 • Felsökning av G5
 • Konfigurering av G5
 • Administrering av G5

Syftet med kursen är att få grundläggande kunskap för att kunna administrera samt felsöka MONITOR G5. Vi kommer bland annat gå igenom vad som behövs innan man installerar MONITOR G5 samt hur man installerar det. Hur man skapar användare samt hur roller och rättighetsgrupper fungerar. Vart man kan hitta relevant information vid felsökning av MONITOR G5.

Förkunskaper

Kunskaper i Windows krävs.

Kursansvarig

Anton Bergström, Monitor ERP System AB.

Systemets uppbyggnad 2021-02-08 09:00 2021-04-12 09:00 2 tim

Grundläggande och generella kunskaper i MONITOR-systemet. Under kursen lär vi oss:

 • En översiktlig beskrivning i vad systemet är och innehåller i grova drag.

 • Grunddata i Generella register modulen.

 • Användargränssnittet med menyer och knappar.

 • Generella funktioner såsom tangentbordsfunktioner, sök o hämta, informationsmenyn, listfönster, blankettfönster, m m.

 • Lära sig att ta ut grundläggande utskrifter såsom orderhandlingar och diverse listor.

Syftet med kursen är att få förståelse för systemets grunder och på egen hand kunna ta sig fram i systemet, samt att vara mottaglig för mer fördjupande kurser.

Förkunskaper

Kunskaper i Windows krävs.

Kursansvarig

Allan Bahram, Monitor ERP System AB.

Försäljningsflöde 2021-02-10 09:00 2021-04-14 09:00 2 tim

Grundläggande och generella kunskaper i MONITOR-systemets försäljningsmodul. Kursen omfattar:

 • Grunddata kundregister.

 • Grunddata artikelregister; försäljningsfliken.

 • Offerthantering; registrera, skicka, bevaka och följa upp.

 • Kundorderhantering; registrera, orderbekräftelse, bevaka och följa upp.

 • Rapportera utleverans.

 • Generella poster.

 • Generella funktioner såsom tangentbordsfunktioner, sök o hämta, informationsmenyn, listfönster och blankettfönster vävs in i ovanstående punkter.

Syftet med kursen är att få en grund i MONITOR:s försäljningsmodul för att på egen hand kunna arbeta vidare i försäljningsflödet, samt att vara mottaglig för mer fördjupande kurser.

Förkunskaper

Kunskaper i Windows krävs.

Kursansvarig

Allan Bahram, Monitor ERP System AB.

Inköpsflöde 2021-02-15 09:00 2021-04-19 09:00 2 tim

Grundläggande och generella kunskaper i MONITOR-systemets inköpsmodul. Kursen omfattar:

 • Grunddata leverantörsregister.

 • Grunddata artikelregister; inköpsfliken.

 • Förfråganhantering; registrera, skicka, bevaka och följa upp.

 • Registrera inköpsorder; registrera, mottaga bekräftelse, bevaka och följa upp.

 • Rapportera inleverans.

 • Generella poster.

 • Generella funktioner såsom tangentbordsfunktioner, sök o hämta, informationsmenyn, listfönster och blankettfönster vävs in i ovanstående punkter.

Syftet med kursen är att få en grund i MONITOR:s inköpsmodul för att på egen hand kunna arbeta vidare i inköpsflödet, samt att vara mottaglig för mer fördjupande kurser.

Förkunskaper

Kunskaper i Windows krävs.

Kursansvarig

Allan Bahram, Monitor ERP System AB.

Ekonomi del 1 Vid förfrågan 2 tim

Kursen omfattar:

 • Fakturering – direktregisterering, underlag, kreditering, utskrifter och uppföljning.

 • Kundreskontra – inbetalningar, kravrutiner, samt diverse andra listor för avstämning och sökning

 • Leverantörsreskontra – registrering av leverantörsfaktura med kontering och koppling till order, utbetalningsrutiner manuella och elektroniska, samt diverse andra listor för avstämning och sökning.

Syftet med kursen är att ge användarna en grundläggande inblick i hur leverantörsreskontra och kundreskontra ser ut i MONITOR.

Förkunskaper

Grundkunskaper i MONITOR krävs.

Kursansvarig

Mia Eriksson, Monitor ERP System AB.

Ekonomi del 2 Vid förfrågan 2 tim

Kursen omfattar:

 • Det grunddataupplägg som krävs för ekonomirutinerna, upplägg av bokföringsår, kontoplan, standardkonteringar m.m.

 • Löpande rutiner i redovisningsmodulen – verifikationsregistrering, utskrift av dagbok/huvudbok samt rapporter för moms och resultat/balans.

Syftet med kursen är att ge användarna en grundläggande inblick i hur ekonomirutinerna ser ut i MONITOR.

Förkunskaper

Grundkunskaper i MONITOR och grundkunskaper i ekonomi krävs.

Kursansvarig

Mia Eriksson, Monitor ERP System AB.

Tillverkning, Grunddata 2021-02-17 09:00 2021-04-21 09:00 2 tim

Kursen omfattar:

 • Olika artikeltyper i MONITOR.

 • Grunddata i allmäntfliken i Artikelregistret.

 • Produktionsgrupper och produktionskalendrar.

 • Beredning.

 • Förkalkyler.

 • Generella poster.

Syftet med kursen är att ur ett artikelperspektiv få en grund för att senare kunna behärska olika planeringsnivåer, att kunna få en huvudplan med verklighetsförankring när det gäller ledtider och operationstider. En huvudplan som ger förutsättningar för bra underlag till körplaner och behovsplanering. Ett annat syfte är att kunna skapa realistiska offertunderlag.

Förkunskaper

Kunskaper i Windows krävs.

Kursansvarig

Allan Bahram, Monitor ERP System AB.

Tillverkning, Orderflöde 2021-02-22 09:00 2021-04-26 09:00 2 tim

Grundläggande kunskaper i Tillverkningsmodulen. Kursen omfattar:

 • Registrera tillverkningsorder.

 • Orderförteckning.

 • Beläggningsmodellen.

 • Omplanering.

 • Avrapportering.

 • Efterkalkyler; I samband med efterkalkyler får man lära sig produktionsuppföljning för att bättre kunna förstå och förbättra informationen i systemet.

Syftet med kursen är att på en grundläggande nivå behärska tillverkningsorderflödet samt att få till en huvudplan med verklighetsförankring när det gäller ledtider och operationstider; en huvudplan som ger förutsättningar för bra underlag till körplaner och behovsplanering.

Förkunskaper

Grundkunskaper motsvarande Tillverkning, Grunddata krävs.

Kursansvarig

Allan Bahram, Monitor ERP System AB.

Operationslegoflöde 2021-02-24 09:00 2021-04-28 09:00 2 tim

Grundläggande och generella kunskaper i MONITOR-systemets operationslegoflöde. Kursen omfattar:

 • Definition.

 • Grunddata.

 • Orderregistrering och utskrift.

 • Orderbekräftelse.

 • Avsändning.

 • Inleveransrapportering op.lego.

 • Leverantörsfaktura.

 • Bevakning.

 • Leveransplan.

 • Generella poster.

 • Generella funktioner såsom tangentbordsfunktioner, sök o hämta, informationsmenyn, listfönster och blankettfönster vävs in i ovanstånde punkter.

Syftet med kursen är att få en grund i MONITOR:s operationslegohantering och på egen hand kunna arbete vidare med operationslego.

Förkunskaper

Kunskaper i Windows krävs. Grundkunskaper i MONITOR:s T-modul rekommenderas.

Kursansvarig

Allan Bahram, Monitor ERP System AB.

Lager 2021-03-01 09:00 2021-05-03 09:00 2 tim

Kursen omfattar:

 • Lagerplatshantering.

 • Inventering.

 • Registrera ärende.

 • Lagervärdering
 • PIA-värdering.

Syftet med kursen är att få grundläggande kunskaper i Lagermodulen vad gäller lagerplatshantering och lagervärdering och PIA. Samt att skapa kunskapsmässiga förutsättningar för att kunna arbeta med artiklars saldon och värden i lagermodulen.

Förkunskaper

Grundkunskaper i MONITOR:s orderflöden.

Kursansvarig

Allan Bahram, MONITOR ERP System AB.

Behovsplanering 2021-03-03 09:00 2021-05-05 09:00 2 tim

Genomgång i hur nettobehovsplanering fungerar i systemet. Kursen omfattar dels mer manuella sätt att jobba i systemet där mindre parameterinnehåll krävs, till mer automatiserade arbetssätt där det krävs att systemets parametrar och grunddata är väl uppdaterat.

 • Grunddata artikelregister.

 • Nettobehovskörning.

 • Nettobehovsplanering, olika kringfunktioner.

Syftet med kursen är att få en grund i hur behovsplanering i systemet fungerar, att få förståelse för när olika arbetssätt passar bäst och vad olika arbetssätt innebär av underhåll av parametrar. Hitta en modell som passar det egna företaget eller att kanske förändra/förbättra det egna företagets befintliga modell.

Förkunskaper

Grundkunskaper i MONITOR:s orderflöden krävs.

Kursansvarig

Allan Bahram, Monitor ERP System AB.

Dokumentmallar Vid förfrågan 2 tim

Grundläggande och generella kunskaper i MONITOR-systemet. Under kursen lär vi oss:

 • Hur man skapar egna dokumentvarianter
 • Hur ett dokument är uppbyggt (struktur)
 • Hur dokument-editorn fungerar samt vilka funktioner som är tillgängliga
 • Deldokument (sub-rapporter)
 • Formateringsregler och villkor
 • Användning av streckkoder och bilder
 • Kund och leverantörs-unika dokument

Förkunskaper

Grundkunskaper i MONITOR G5.

Kursansvarig

Anton Bergström, Monitor ERP System AB.

Table

Feature

Övrig information

Alla kurser hålls klockan 9.00 på morgonen (om inget annat står angivet specifikt för den kursen).

Kursanmälan

Anmälan ska göras senast dagen innan aktuell kurs. Kursanmälan görs via anmälningsformulär här nedanför. Kursanmälan är bindande. Om du inte hör av dig och meddelar ditt återbud innan kursstart så debiterar vi fullt belopp, 800 kr.

I samband med anmälan får du en kvittens på att du är anmäld. Strax innan kurstillfället får du ett mejl med instruktioner för hur du loggar in.

Ifall en kurs skulle bli inställd kommer det att anges i kursschemat ovan. Du som då redan är anmäld kommer att få ett meddelande via mejl om att kursen blivit inställd.

Tekniska krav

För att kunna delta på kurserna behöver du en dator med internetuppkoppling, högtalare och mikrofon (alternativt headset) samt senaste versionen av Java (ladda ner gratis här).

Kursavgift

800 kronor per kurstillfälle.

(Vi reserverar oss för eventuella ändringar av kursutbud, kursdatum och om kurserna blir inställda. Vid sådana ändringar meddelas du som anmält dig via mejl.)

Form Component

Anmälan till kurs

Ange namn på kursdeltagaren.
Ange företagsnamn.
Ange ditt telefonnummer.
Ange din e-postadress.
Är det något speciellt vi bör veta? Skriv det här.