Header

Tjenester– opplæring, integrering og tilpasning

Vi gir deg flere muligheter! Standardsystemet MONITOR er en effektiv måte å få kontroll over ditt foretak på, men av og til ønsker du deg litt ekstra.

Main (meta)

Opplæring og implementering

Vi har konsulenter med bred bransjekunnskap og lang erfaring fra hundrevis av implementerte forretningssystemer.

Two Columns (standard)

Våre prosjektledere og konsulenter har ansvar for innføringen av MONITOR og utdanner brukere i systemet. Samtlige har både helhets- og detaljkunnskap i MONITOR og er vant til å lede prosjekter. De har bred  kunnskap og lang erfaring med implementeringer av MONITOR. De har dine mål i fokus. Alle våre konsulenter tar alltid utgangspunkt i samme konsept ved innføringen av MONITOR, men det kan ta ulik tid avhengig av størrelsen på ditt foretak.

Two Columns (standard)

Monitor Academy

Gjennom vår e-læringsplattform, Monitor Academy, får dere tilgang til mengder av lærerike kurs for MONITOR G5. 

Våre dyktige eksperter deler sine dype kunnskaper i en stadig voksende samling av filmer.

Main (meta)

Integrasjoner

Av og til trengs det ulike integrasjoner mellom MONITOR og andre systemer. Her er noen eksempler.

Two Columns (standard)

Høylagerintegrasjon

Høylagerintegrasjon er programvare som skaper en kobling mellom MONITOR og et høylager. Høylagerintegrasjon vet når lagertransaksjoner skal skje med artikler som finnes på lageret. En ordrefil sendes da til høylagerets styringssystem, som gjør at brukeren får en ferdig jobb å starte i stedet for å taste inn hver artikkel som skal plukkes. Hvis høylagerets styringssystem har støtte for inventering, importeres disse dataene og inventeringen skjer også i MONITOR.

Two Columns (standard)

CAD

iConnect er en integrasjon mellom CAD-system og MONITOR, som er utviklet av Cadcraft i samarbeid med Monitor. Med iConnect kan det overføres artikkeldata fra konstruksjon til MONITOR. Formålet med iConnect er å lette og effektivisere innmatingen av artikler og strukturer i MONITOR. Programvaren reduserer dermed den manuelle håndteringen av data mellom programmene og frigjør arbeidstid for brukeren. Med iConnect reduseres også ledetiden fra ordre til produksjon.

Boxes

Factoring

Integrasjon finnes før factoringeksport av fakturaer og kundedata til banker og factoringforetak. For fakturaeksport finnes det støtte for følgende banker/factoringforetak: Swedbank, SEB Finans, Handelsbanken Finans, Nordea Finans, Danske Bank, Intrum Justitia, Faktab Finans og PayEx. For eksport av kundedata finnes støtte for følgende banker/factoringforetak: Swedbank og PayEx.

Spedisjon

Integrasjon finnes for elektroniske varsler og sending av spedisjonsdokumenter via Unifaun Web-TA, Unifaun Online og Pacsoft Online (Posten).

Eksport av lønnsgrunnlag

Eksport av lønnsgrunnlag kan eksportere skjemaer og tilstedeværelses- og fraværsstemplinger fra Verkstedinformasjon til ulike eksportfiler beregnet på følgende lønnsprogrammer: Kontek, Agda, Hogia Lön, Hogia Lön Plus, SoftOneLön, Visma 600, Carat, HR+, Personec samt Huldt & Lillevik.

Main (meta)

TILPASNINGER

Vårt tilpasningsteam kan skape unike løsninger for deg, som gjør at du kommer helt i mål.
Her er noen av våre vanligste tilpasningsløsninger.

Boxes

Webrapportering

Her kan du gjøre rapporteringer av innkjøpsordrer, kund­eordrer og produksjonsordrer via web, og dermed direkte fra en bærbar PC. Selv inventering, lager­plassbytte og lageruttak kan foretas.

Konverteringer

I forbindelse med installasjon. Vi kan til og med supplere med ytterligere informasjon i etterkant, gjøre masseoppdateringer eller slå sammen / fordele databaser på flere foretak.

Tilpassede rapporter

Det kan være alt fra enkle til oppdateringsbare rapporter.

Specialimport/­-export

For eksempel prosessplanlegginger fra CAD-system, økonomidata til eksterne systemer eller overliggende konsernsystemer.

Kobling mot maskiner

Vi kan på ulike måter hjelpe dere med å koble mot maskiner for at dere skal få informasjonen dere trenger i MONITOR.

Business Intelligence

Visning av aktuelle data for salg/produksjon/levering, eksternt eller internt.

Databas­etilpasninger

For lagring av kundeunik informasjon, og annet.

Dokument­justeringer

Ifølge deres ønsker

Form Component

Har du spørsmål?

Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg. Du kan også kontakte vår tilpasningsavdeling via Monitor Support på tlf. 0650-766 03.

Er det noe spesielt du lurer på eller vil ha svar på? Skriv det gjerne her.