Header

Main (meta)

SYSTEM WSPARCIA ZARZĄDZANIA

MONITOR ERP to kompletny system zarządzania i wsparcia podejmowania decyzji biznesowych, składający się w wielu modułów obsługujących kluczowe procesy w zakładzie produkcyjnym. MONITOR ERP zapewnia Ci kontrolę nad całą Twoją działalnością.

Feature

Produkcja

Jest to serce systemu MONITOR. System ten jest zoptymalizowany pod kątem obsługi produkcji i planowania produkcji. Tutaj konfigurujesz struktury, dokonujesz istotnych obliczeń i umieszczasz zlecenia produkcyjne, które finalnie będą generować rzeczywiste przychody. Jesteś w pełni świadomy swojego obłożenia. Raportujesz i wybierasz zestawienia, planujesz i uruchamiasz jednoczesną produkcję - otrzymasz wszystkie narzędzia potrzebne do odniesienia sukcesu w produkcji.

Przygotowanie struktur i operacji

Przygotowanie struktur jest jedną z najważniejszych i fundamentalnych spraw w systemie wsparcia zarządzania, takim jak MONITOR. Tutaj dodajesz i aktualizujesz listy operacji i listy materiałów dla Twoich wyrobów. Wprowadzone dane, takie jak czas pracy, ilości, terminy, ceny, itp są to ważnymi  informacjami, wykorzystywanymi w modułach, w całym systemie. Kalkulacje, obliczenia potrzeb i plany obłożenia wykorzystują dane z przygotowania struktur.

Wstępne kalkulacje

Głównym celem obliczeń jest dokonanie finansowego oszacowania kosztów produkcji, kosztów oraz cen sprzedaży produktów. Koszty składające się z materiałów, pracy kooperacyjnej i pracy własnej są łączone do  całkowitego kosztu wytworzenia. Następnie będą służyć jako podstawa do uzgodnienia względem rzeczywistego kosztu - kalkulacji powykonawczej.

Obliczenia kalkulacji powykonawczej

Kalkulacje powykonawcze - po zakończeniu zlecenia i zaraportowaniu czasu i materiałów, jesteśmy w stanie dokonać kontroli finansowej poprzez porównanie planowanych kosztów do kosztów rzeczywistych. Po prostu sprawdzić czy wyszliśmy na tym jak zakładaliśmy?

Zlecenia produkcyjne

Tutaj tworzysz nowe zlecenia produkcyjne i przeplanowujesz lub usuwasz istniejące zamówienia. Zmiany lub przeplanowania zamówień obejmują zarówno główne zadania, jak i wybraną strukturę. Możesz również wydrukować powiązane dokumenty zamówienia, takie np jak rysunek, instrukcje.

Planowanie obłożenia na listach i wykresach

Ważne jest, aby mieć pełną kontrolę nad swoją produkcją: jakie jest u nas obłożenie dzisiaj? Jutro? Za tydzień? Można łatwo zarządzać planowaniem obłożenia w formie listy lub graficznej, gdzie można przeciągnąć i upuścić zlecenie/operację, aby uzyskać dobre zaplanowanie produkcji.

Listy pobrania materiałów

Powinno być proste dla pracowników, aby wydrukować dokument lub zajrzeć bezpośrednio do urządzenia mobilnego jaki materiał pobrać z magazynu do zlecenia produkcyjnego. Jeśli materiał ma wiele miejsc magazynowych, pokazane są tylko miejsca dostępne do pobrania materiału. Jeśli wcześniej wykonano pobór materiału (rezerwacja zamówionego materiału), to miejsca magazynowe są podane. W przeciwnym razie miejsca przechowywania są sugerowane zgodnie z analizą ich wieku w systemie MONITOR. Jeśli ten sam artykuł występuje kilka razy na tej samej liście zapotrzebowania, wyliczenie opiera się na chronologicznej kolejności zapotrzebowania na ten materiał, tak że materiały potrzebne najpierw są pobierane z najstarszego miejsca w magazynie. Po wyczerpaniu dostępnego salda, pobieranie materiału kontynuuje się od drugiego najstarszego miejsca, i tak dalej.

Raportowanie operacji i materiałów

W systemie można łatwo wykonać raportowanie czasu poszczególnych operacji i ilości zużycia materiałów, wprowadzając numer raportu z operacji. Jeśli potrzebujesz raportowania  częściowego, każde zgłoszenie zostanie dodane pod względem ilości i czasu. Obłożenie jest rozliczane proporcjonalnie do zgłoszonej ilości. W ten sam sposób można łatwo zgłaszać ilości na jednym materiale, wprowadzając numer raportu materiału. Raportowanie cząstkowe dodaje ilość dla każdego raportu. Pozostała ilość (rezerwy i pozostałości materiału) jest rozliczana z finalnym raportowaniem.

Obsługa kooperacji

Korzystasz z operacji typu kooperacja, aby wysłać pracę do podwykonawców. Może nie masz niektórych maszyn lub umiejętności lub masz obecnie zbyt duże obłożenie na własnej produkcji. Wtedy możesz otrzymać z systemu wsparcie, którego potrzebujesz, aby wysłać części swojej produkcji jako kooperacja. MONITOR zawsze automatycznie tworzy zamówienie kooperacyjne, gdy zostanie utworzone zlecenie produkcyjne zawierające operację typu kooperacja. To samo dotyczy planowania planowanego zlecenia produkcyjnego i zaplanowania operacji wewnętrznej, która zostanie dostarczona kooperantowi przy naszych chwilowym niedoborze mocy produkcyjnej. MONITOR automatycznie tworzy zlecenie kooperacyjne i ułatwia śledzenie kosztów kooperacji oraz czasów realizacji, co zapewnia dobrą kontrolę nad zarządzaniem przepływem zleceń produkcyjnych.

Planowanie grupy maszyn

Czy na hali produkcyjnej są podobne maszyny? Planowanie grupy maszyn może być przydatne dla Twojej firmy. Kiedy przypisujesz gniazda produkcyjne, możesz nie wiedzieć, dokładnie którą maszynę wykorzystasz. Zamiast tego przygotowujesz grupę maszyn, do której włączono kilka podobnych maszyn. W grupie dzielisz pracę na jedną z maszyn podłączonych do grupy ze zdolnością do wykonania danej operacji. Rozmieszczenie zadań znajdujących się w grupie można przydzielić ręcznie, ale także automatycznie przez MONITOR; poprzez naciśnięcie przycisku  wybierana jest maszyna najlepiej nadająca się do wykonywania danej pracy.

Produkcja jednoczesna

Czasami masz artykuły, które mogą być wyprodukowane w tym samym czasie, co inne i chcesz, aby były zlecone w tym samym czasie. MONITOR w pełni obsługuje takie zapotrzebowanie. Na przykład można wyciąć dwa różne elementy, A i B, w tym samym czasie z tego samego arkusza. Podczas produkcji łączonej zapotrzebowanie (zapotrzebowanie netto) spowoduje zamówienie zarówno A, jak i B, gdy choć jeden artykuł nie będzie dostępny. Jeśli dokonasz ręcznej rejestracji zamówienia na artykuł A, zostanie również zamówiony artykuł B. Jednocześnie przedmioty produkowane są razem jako  główne pozycje na zamówieniu, a także podobnie stosowane są przy przeplanowaniu i anulowaniu.

Feature

Zakupy

Tutaj uzyskasz wsparcie dla całego procesu zakupu, od zlecenia do obsługi konta dostawcy. Tutaj masz także pełny SRM, konfigurujesz dostawców, składasz zamówienia, tworzysz zamówienia zakupu, monitorujesz, przesyłasz, tworzysz etykiety paletowe i prowadzisz kontrole dostaw, aby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Ponadto rejestrujesz faktury dostawców, obsługujesz rozrachunki z dostawcami i monitorujesz, na przykład statystyki zakupów, oceny dostawcy i stanów zamówień.

Rejestr dostawców ze wsparciem zakupów (SRM)

Ważne jest, aby w pełni monitorować swoich dostawców. Jest tutaj narzędzie zakupów, w którym obsługujesz całą komunikację i określone parametry / ustawienia dla twoich dostawców. Możesz łatwo tworzyć działania, utrzymywać dzienniki działań i tworzyć dzienniki korespondencji e-mail. Z łatwością możesz przejść do wydarzeń z wyprzedzeniem, np gdy chcesz usunąć wymienionego dostawcę. Dostajesz pomoc od Monitora, który zawsze sprawdzi: zapytania ofertowe, zamówienia, faktury, rozrachunki, dostawców dedykowanych i podwykonawców w obszarze produkcji.

Zapytanie do dostawców - zarejestruj, wyślij, monitoruj

Chcesz odpowiedzi na zapytanie, ile kosztują i kiedy mogą być dostarczone wskazane materiały. Dokładnie tutaj to zrobisz; często wysyłasz wiele zapytań  w tym samym czasie do potencjalnych dostawców, aby wybrać najlepszego z nich.  Możesz zaktualizować istniejące zapytania lub je usunąć. Aktualizując zapytania, możesz zmienić jego status, po otrzymaniu odpowiedzi od dostawcy lub przekonwertować zapytanie na zamówienie (dla całego zapytania lub dla wybranych linii). Możesz również skopiować zapytanie na nowe "powiązane" zapytanie, na przykład, gdy powinieneś zrewidować zapytanie lub wysłać kopię do innego dostawcy.

Zamówienie zakupu

Tutaj uzyskasz pełny przegląd swoich zamówień. Tworzysz nowe, zmieniasz lub usuwasz istniejące zamówienia. Jest to proste i możesz tworzyć zamówienia zakupu na kilka sposobów, z różnych źródeł:

- możesz tworzyć zamówienia zakupu ręcznie,
- możesz generować wiążące zamówienia z sugestii zamówień zakupu,
- możesz tworzyć zamówienia zakupu na podstawie zamówień klientów lub zamówień produkcyjnych.

Można również zaciągnąć zamówienia, które nie zostały utworzone w tej procedurze, aby  dodawać i usuwać kolejności wierszy, zmieniać numer i datę dostawy, itd Ma to zastosowanie również do zamówień, które zostały utworzone ze zleceń produkcyjnych.

Faktury, drukowanie etykiet paletowych, kontrola odbioru

Bardzo łatwo w MONITOR przebiega proces raportowania dostaw. Można łatwo wyszukać uwzględniając wiele kryteriów, takich jak własny numer artykułu, numer zamówienia lub numer artykułu dostawcy. Po dostawie drukujesz etykietę paletową którą doczepiasz do opakowania, zanim towar trafi do magazynu. Tam wszystkie informacje pozostają jasne i czytelne.

Można wydrukować etykiety paletowe o różnych rozmiarach i wybrać elementy do wyświetlenia na etykiecie paletowej, edytując je w systemie MONITOR. Jeśli masz nowego dostawcę, możesz chcieć upewnić się, że otrzymałeś właściwe artykuły i w odpowiedniej ilości. Dlatego możesz zdecydować się na pełną kontrolę dostaw od nowego dostawcy. Czasami możesz chcieć ustawić kontrolę dostaw w określonym odstępie czasu, aby sprawdzić, czy dostawca nadal utrzymuje oczekiwany poziom jakości. Wszystko to znajdziesz w systemie przy raportowaniu dostawy.

Rejestrowanie faktur dostawców, połączone z zamówieniami  zakupu

System pomaga rejestrować faktury od dostawców, zmieniać istniejące faktury, wystawiać faktury kredytowe lub anulować faktury. Możliwe jest rejestrowanie faktur debetowych, faktur kredytowych i faktur odsetkowych. Możesz również dokonać ostatecznej dekretacji faktur. Rejestracja faktur od dostawców, można to zrobić ręcznie lub za pomocą plików XML, pochodzących od dostawców i dostarczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej (MONITOR-do-MONITOR). Kilku użytkowników może jednocześnie pracować w tej procedurze, rejestrując faktury dostawców.

Zamówienia zakupu można łączyć z fakturami dostawców. Widzisz zamówienia dostarczone przez wybranego dostawcę. Wiersze zamówienia są wyświetlane w ramach zamówienia zakupu, które zostało oznaczone do uwzględnienia. Możesz wybrać, które linie zamówienia mają być powiązane z fakturą dostawcy. Ceny, rabaty, kod VAT i dekretacje można aktualizować w każdej linii zamówienia.

Rozrachunki z dostawcami z rejestracją faktur i płatnościami

Dzięki rozrachunkom z dostawcami masz kontrolę nad wszystkimi przychodzącymi fakturami od dostawców. Faktury są rejestrowane i łączone z zamówieniem zakupu i mogą być przesłane do dalszej akceptacji. Płatności można realizować ręcznie lub przy użyciu transferu plików do banku. W różnych raportach możesz zobaczyć status wszystkich faktur i przyszłych płatności.

Kontrola w postaci statystyki zakupów i ocena dostawcy

Łatwo uzyskać przejrzysty obraz statystyk zakupów za pomocą modułu wsparcia podejmowania decyzji systemu MONITOR (BI). Możesz wyświetlić statystyki dla określonego okresu czasu, konkretnego dostawcy lub konkretnego artykułu. Możesz również przeglądać fakturę dostawcy graficznie, na wykresie lub zbudować widok tylko z treścią, którą chcesz zobaczyć!

Ważne jest również stałe sprawdzanie zdolności dostawców do terminowej dostawy. Możesz łatwo zmierzyć statystyki kasacji dla dostarczonych przesyłek. Istnieją różne ustawienia, które wpływają na sposób obliczania bezpieczeństwa dostawy. Bezpieczeństwo dostawy może opierać się na dostarczonych dostawach lub na poziomie zamówienia i pokazuje wtedy, które dostawy zostały dostarczone na czas. Podsumowując, bezpieczeństwo dostawców można przedstawić jako relację między dostawą na czas, przed czasem i po czasie.

Feature

Sprzedaż

Otrzymujesz pełne wsparcie, którego potrzebujesz dla swoich towarów i usług przez cały proces sprzedażowy. Otrzymujesz pomoc w zarządzaniu swoimi klientami, potencjalnymi klientami, wsparciem sprzedaży, wycenami i zamówieniami klientów, dostawami, fakturowaniem, statystykami i działaniami następczymi, obsługą kont klientów i prognozami płynności.

Rejestr klientów z funkcją wsparcia sprzedaży (CRM)

Ważne jest, aby mieć oko na swoich klientów oraz potencjalnych klientów. Tutaj znajdziesz fundament Twojej sprzedaży i tutaj zajmujesz się całą komunikacją. Tworzenie działań, rejestrowanie działań i korespondencja e-mail jest łatwe. MONITOR zapewnia również narzędzia do dobrego generowania list potencjalnych klientów, dzięki którym można łatwo śledzić wyniki po targach lub innych rodzajach wydarzeń. Możesz także wybrać odbiorców, z którymi chcesz się komunikować w przypadku kolejnych wydarzeń.

Oferty - rejestruj, wyślij, monitoruj i zamień na zamówienia

Otrzymasz wsparcie, którego potrzebujesz do tworzenia i śledzenia swoich ofert. Możesz łatwo sprawdzić, które oferty są generowane i łatwo przekonwertować wycenę/ofertę na zamówienia klientów. Możesz połączyć dokumenty dodatkowe z wycenami, aby uzyskać ich  profesjonalny wygląd. Jest również całkiem możliwa zmiana szablonu oferty, tak aby uzyskać go  dokładnie w postaci jaką zechcesz.

Zamówienie klienta - rejestracja, dostawa, sprawdzenie, potwierdzenie, monitorowanie

Tutaj rejestrujesz, zmieniasz lub usuwasz istniejące zamówienia klientów. Zamówienia klientów można również tworzyć z ofert. Tworząc zamówienie klienta, możesz natychmiast uzyskać szacunkową informację o tym, na kiedy możesz dostarczyć każdą pozycję z zamówień za pomocą funkcji zwanej kontrolą czasu dostawy. Po zarejestrowaniu nowego zamówienia klienta i wysłaniu potwierdzenia zamówienia można przeprowadzić monitorowanie terminowości dostaw i statystyk sprzedaży. Kontrolujesz również planowanie działań dla zamówień. Zamówienie klienta staje się rezerwacją w magazynie dla bieżącego okresu dostawy. Łatwo jest również pracować z identyfikowalnością artykułów (numery seryjne/partii) podczas tworzenia zamówień klientów. Również wygodnie jest stworzenie nowego zamówienie w oparciu o wcześniej wykonane, przez "zapisz jako", gdzie możesz wybrać kopiowanie nagłówka zamówienia i/lub linii zamówienia. Możesz również wpisać daty nowego zamówienia.

Wydanie towaru na podstawie listy wysyłkowej i zarządzanie transportem

Chcesz śledzić swoje wysyłki zamówień klientów i zamówień magazynowych przeznaczonych na sprzedaż*. Możesz wydać dowolne zamówienia lub wydać zamówienia za pomocą listy wysyłkowej, w zależności od wyboru rodzaju listy. Dostarczone zamówienie klienta jest aktualizowane w linii i nowy status jest umieszczany na zamówieniu w zależności od tego, czy wykonano częściową dostawę, czy pełną dostawę. Gdy towar został wydany, tworzony jest formularz faktury dla dostarczonych pozycji z zamówienia i opakowania. Następnie możesz wydrukować lub wysłać pocztą elektroniczną listy przewozowe i etykiety paletowe. Informacje spedycyjne są automatycznie obliczane dla dostarczonych ilości. Dopóki faktura nie zostanie wydrukowana, dostawę można poprawić, zgłaszając dodatkową ilość lub anulować wydanie towaru. Po zaraportowaniu dodatkowych pozycji będzie można dodać je do istniejącej podstawy faktury.

* Kolejność magazynowania jest dostępna, jeśli masz zainstalowaną opcję Zarządzanie Magazynami.

Fakturowanie do klienta, pro forma i faktury zaliczkowe

Podstawa faktury jest tworzona przy wydaniu towaru z zamówień klienta lub w przypadku bezpośredniej rejestracji faktur. Podobnie postępujesz z fakturami pro forma. Aby zastosować rachunkowość KST do rozliczeń, musisz wybrać konta kosztów i konta zapasów, które mają być używane dla grupy produktów i grupy klientów w każdej grupie księgowań. To ustawienie określa, że ​​koszt przedmiotu sprzedanych towarów (KST) jest księgowany jako rachunek wydatków w zleceniu księgowym, a rachunek magazynowy jako rachunek kont.

Faktury zaliczkowe są stosowane na zamówienia klientów, w których chcesz przedpłatę w całości lub w części lub po realizacji. Przykładowo zaliczki mogą wynosić 30% z góry, 60% z dostawą i 10% po odbiorze ostatecznym. Innym przykładem korzystania z zaliczek jest przypadek kiedy całe zamówienie jest zafakturowane z góry.

Rozrachunki klientów z obsługą płatności, przypomnienia o płatnościach, faktury odsetkowe

Na rozrachunku klienta masz kontrolę nad wysłanymi fakturami do klientów. Płatności są odbierane i rejestrowane ręcznie lub automatycznie z pliku bankowego. Tutaj możesz również obsługiwać przypomnienia o płatnościach (wezwania zapłaty) i fakturowanie odsetek.

Monitorowanie w postaci statystyk sprzedaży, bezpieczeństwa dostaw i prognoz płynności

Łatwo uzyskać przejrzysty obraz statystyk sprzedaży, korzystając z modułu wsparcia decyzji MONITOR (BI). Możesz wyświetlić statystyki dla określonego okresu, kraju, regionu, sprzedawcy, konkretnego klienta lub konkretnego artykułu. Możesz także zbudować własny widok za pomocą tylko treści, które chcesz zobaczyć i które zawsze będą domyślnym widokiem dla Ciebie lub konkretnego działu.

Jak wysokie jest Wasze bezpieczeństwo dostaw? Jest to kluczowy wskaźnik, który system kompiluje i pomaga mieć nadzór przez cały czas. Chcesz również móc generować prognozy płynności dla przyszłych wpływów i wydatków. Informacje dotyczące prognoz są uzyskiwane z ofert, zamówień klientów i rozrachunków z klientami w module Sprzedaż, a częściowo z zamówień zakupu i rozrachunków dostawcami w module Zakupy. W przypadku faktur zaliczkowych do obliczania płynności wykorzystywane są terminy dostaw pod fakturę. Dane można również pobierać z ręcznie rejestrowanych płatności przychodzących i wychodzących, takich jak wynagrodzenia, VAT itp.

Feature

Magazyn

Musisz śledzić swoje zapotrzebowania, co masz w magazynie i jaka jest tego  wartość. Potrzebujesz najwyższego  poziomu identyfikowalności artykułów. Dostaniesz to module Magazynowym w MONITORZE. Tu również znajdziesz zarządzanie zdarzeniami i różne obliczenia zapasów.

Artykuły

W systemie MONITOR zbierasz podstawowe dane dotyczące artykułów w jednym miejscu. Dane, te są następnie wykorzystywane w wielu różnych miejscach, w rejestrze artykułów i w różnych innych rejestrach. Rejestr artykułów jest najważniejszym i podstawowym rejestrem w systemie. Tutaj możesz tworzyć listy artykułów z dziennikami rejestrów i dokonywać korekt cen na detalach.

Możesz importować nowe produkty, importować roczny budżet zakupu i sprzedaży oraz importować ceny do artykułów. Można importować ceny standardowe, ceny dostawców (dotyczy również produktów kooperacyjnych), ceny klientów i cenniki.

Planowanie zapotrzebowań

Tutaj znajdziesz pomoc w znalezieniu brakujących artykułów, dla których wystąpi zapotrzebowanie. W MONITOR można obliczyć propozycje zamówień według ilości i czasu zapotrzebowania. Obliczysz zapotrzebowanie oraz zapotrzebowania netto.

Zapotrzebowania netto mogą być planowane w określonym czasie lub będziesz prowadził ciągłe wyznaczanie zapotrzebowania netto, które sprawdzi pozycje zmienione od ostatniego uruchomienia.

Możesz wygenerować prognozy sprzedaży pokazujące oczekiwaną sprzedaż. W planowaniu zapotrzebowania wykorzystujesz te prognozy, aby zobaczyć zapotrzebowanie na konkretną ilość i daty dostawy artykułów.

Inwentaryzacja

Możesz robić bieżącą lub kompletną inwentaryzacje. Bieżące inwentaryzacje są często wykonywane zgodnie z harmonogramem, tylko w niektórych miejscach składowania, wybranych typach artykułów lub w wyodrębnionych działach, podczas biegnącej produkcji. Kompletna inwentaryzacja całego magazynu jest zwykle przeprowadzana, gdy produkcja stoi, na przykład w weekendy.

Możesz przenieść saldo zapasów między lokalizacjami. Możesz także przenieść saldo z jednego miejsca na raz, a następnie przydzielić je do wielu miejsc magazynowania. Możesz również utworzyć nowe lokalizacje w momencie z transferu salda zapasów.

Możesz również dokonać przyjęcia na stan bez żadnego zamówienia lub projektu. Możesz także powiązać przyczynę i księgowanie z bezpośrednim raportowaniem.

Wycena magazynu

Łatwo obliczyć wartość artykułów w magazynie. Gdy używany jest opcjonalny dodatek Zarządzanie Magazynem, można także wyceniać towary w drodze do naszego magazynu.

Możesz także obliczyć wartość produkcji w toku (PWT), czyli szacunkową wartość bieżących zleceń produkcyjnych. Raport jest wykorzystywany jako podstawa do publikowania wartości PWT w raporcie miesięcznym lub rocznym. Można obliczyć wartość PWT jako raport stanu bieżącego lub wybrać wyliczenie jego dla danego czasu w przeszłości.

Identyfikowalność

Dzięki bezpiecznej i szczegółowej identyfikowalności (śledzeniu) na wszystkich poziomach łańcucha przetwarzania minimalizujesz liczbę produktów, które mogą wymagać wycofania.

Możesz śledzić numer seryjny lub partię na każdym etapie przetwarzania, od otrzymania produktu od dostawcy. Chodzi o to, aby wiedzieć, co jest wywiezione i umieszczone w magazynie, aby następnie można prześledzić od zamówienia klienta poprzez zamówienia produkcyjne do zakupu surowca. Ponadto możesz prześledzić od drugiej strony, od zamówień zakupu, poprzez zlecenie produkcyjne, aż po zamówienie klienta. Możesz wykonać to śledzenie bez względu na to, jakiego poziomu wytwarzania dotyczy.

Obsługa spaw do załatwienia

Tutaj masz możliwość rejestracji i wylistowania zdarzeń w różnych rozbieżnościach od klienta, do dostawcy i wewnętrznych. Można ustawić domyślne dane dla różnych typów zdarzeń i usterek, takich jak rozbieżności od klienta lub rozbieżności od dostawcy.

Możliwe jest utworzenie wstępnie zdefiniowanych faz lub czynności i kosztów dla typu pliku, który jest automatycznie pobierany dla nowego przypadku. Wstępnie zdefiniowane fazy, czynności i koszty rejestrowane wg typ pliku mogą zostać zmienione podczas rejestracji zdarzenia.

Istnieje wsparcie w łączeniu zamówień zastępczych z wydarzeniem. Następnie możesz planować, kontrolować i kierować tymi zamówieniami zastępczymi. Może to być nowe zamówienie dla klienta lub dostawcy, lub zlecenie produkcyjne dotyczące dostosowania lub produkcji nowych elementów produkcji własnej.

Osoby odpowiedzialne za różne działania w tych sprawach mogą zgłaszać swoje działania, gdy zaczynają je i kończą. Możesz także utworzyć listę działań jako podstawę kosztową.

Możesz także zmierzyć kluczowy wskaźnik jakości dostawy do klienta i dostawcy, i pokazać to graficznie. Istnieje również wsparcie dla oceny dostawców kooperacyjnych.

Obliczanie

Możesz obliczyć i zaktualizować roczny budżet artykułów. Roczny budżet jest przydzielany na podstawie krzywej budżetowej. Istnieje również funkcja do obliczania i przechowywania rocznej ilości artykułów. Dane dotyczące wolumenu rocznego można pobierać na różne sposoby, a przechowywanie odbywa się według rocznej wielkości lub rocznego wolumenu aktualnego poziomu.

Dodatkowo możesz obliczyć magazynowe stany bezpieczeństwa na artykuły, to znaczy, jaki stan zapasów pokryje wywołane zapotrzebowania. Ilość, która ma zostać zamówiona, jest kontrolowana przez wielkość zamówienia artykułu, którą również można obliczyć. Celem jest uzyskanie ilości zamówienia, która minimalizuje koszty przechowywania i zakupu. Jest to następnie wykorzystywane w czasie planowania i kalkulacji.

Feature

Raporty czasu

Tutaj masz wgląd na wszystko, co ma związek z godzinami pracy, znakowaniem obecności i pracy, podstawą do wynagrodzenia i szczegółowym planowaniem harmonogramowania, itp.

Raportowanie operacji

Pracownicy raportują swoją obecność i pracę. Pracownik wybiera, które prace wykonać w oparciu o zadania i priorytety. Raporty pracy są wykorzystywane jako podstawa do obliczania wynagrodzeń i kalkulacji powykonawczej. Terminal może być uruchamiany jako klient systemu Windows na komputerze PC lub jako klient sieci Web na dowolnym urządzeniu, takim jak tablet. Pracownik może raportować pracę bezpośrednio przy swojej maszynie i na swoim urządzeniu, nie musi iść na drugą stronę warsztatu, aby wprowadzić znacznik pracy.

Raportowanie obecności i pracy można korygować w razie potrzeby, a raporty obecności są zatwierdzane przez oddzielną funkcję.

Podstawy wynagrodzeń oparte są na raportowaniach które można wyeksportować do zewnętrznych programów płacowych (osobną opcją do raportowania czasu). Obecnie jest dostępna obsługa formatów dla PAXml, Visma i Agda. Wsparcie dla Hogia będzie dostępne w terminie późniejszym.

Rozszerzony rejestr personelu

Tutaj możesz tworzyć harmonogramy i schematy cykli z podstawowymi danymi związanymi z raportowaniem czasu. Możesz także łączyć dane, takie jak listy płac, numery absencji, rodzaje nadgodzin i inne dane dotyczące raportowania obecności i pracy.

Terminale do raportowania

Możesz wybrać sposób do raportowania obecności na  terminalu - raportowanie tylko obecności, raportowania operacji lub oba. Innym przykładem jest użycie terminala, który umożliwia jedynie raportowanie za pomocą karty/karty plastikowej (magnetyczna/nfc/chip).

Feature

Księgowość

Oto wszystkie funkcje potrzebne w księgowości. Zarządzanie kontami, automatyczna dekretacja / rozksięgowanie, periodyzacja, bieżąca księgowość, raporty i działania następcze, a także zmiany okresowe i roczne. Tutaj znajdziesz także rozliczanie prowadzonych projektów.

Plan kont, księgowanie i prowadzenie kont

Dostępny jest domyślny plan konta w systemie MONITOR, który jest standardowo wybrany, ale w razie potrzeby można go uzupełnić o dodatkowe konta. Konta ustawiasz w celu użycia w bieżącej pracy w module Księgowość, a w niektórych przypadkach używamy w różnych innych modułach do dekretacji dokumentów.

Może obejmować trzy wymiary księgowań: miejsce powstawania kosztów (MPK), nośnik kosztów i projekt. W razie potrzeby możesz rozszerzyć je o więcej (obsługuje maksymalnie do ośmiu wymiarów ). Do każdego wymiaru publikacji możesz dodać wiele kodów wymiarów.

Plan kont może być opatrzony  nagłówkami, które pozwalają na sumowanie obrotów kilku kont zarówno na raportach jak i na podglądzie zapisów na koncie.

Opis podąża również za nagłówkami i kodami dla kont w planie kont. Mogą one być modyfikowane i uzupełniane dodatkowymi nagłówkami i kodami w razie potrzeby. 

Możesz tworzyć automatyczne księgowania, które umożliwiają automatyczną dekretację - również realizację dodatkowych zapisów. Dzięki zautomatyzowanym dystrybucjom, kwota może zostać rozdzielona na przykład na różne centra kosztów i nośniki kosztów.

Periodyzacja

Periodyzacja jest stosowana, gdy rozliczenie łącznej kwoty ma być rozłożone w czasie (np. na pożądaną liczbę miesięcy). Zwykle w systemie tworzone są rozliczenia międzyokresowe z innych lokalizacji, na przykład w przypadku zarejestrowania faktur dostawcy. Ale możesz także ręcznie tworzyć zapisy w podziale, a następnie łączyć je z np. fakturą dostawcy.

Bieżąca rachunkowość

Bieżące zapisy na kontach mogą być tworzone automatycznie, dzięki integracji z innymi modułami systemu (Sprzedaż, Zakupy). Automatycznie „przesłane” do Księgi głównej transakcje mogą być weryfikowane i poprawione przed ostatecznym zapisaniem na kontach finansowych, dzięki funkcjonalności „Pobierz dowody księgowe”. Dowody księgowe mogą być również kopiowane – dając możliwość tworzenia szablonu dla obszerniejszych transakcji - oraz korygowane – bez potrzeby powtarzania wszystkich zapisów; skopiowany dokument korygowany, może być w całości wyksięgowany automatycznie po przeciwnych stronach 

Budżet

Możesz rejestrować nowe budżety lub tworzyć budżety poprzez kopiowanie danych, takie jak kopiowanie budżetu i wyniku z poprzedniego roku. Możesz zarejestrować wiele równoległych budżetów w jednym roku - ustaw liczbę budżetów, którymi chcesz zarządzać. Zastosowana krzywa budżetowa jest pobierana z planu konta podczas rejestracji, ale możesz także wybrać inną krzywą budżetową.

Zmiany roku i zmiany okresu

W tej funkcjonalności można płynnie zmieniać okresy obrachunkowe i przeprowadzać zmiany w nowym roku obrotowym.

Po uruchomieniu MONITOR możesz ręcznie wprowadzić saldo na konta. 

Raporty i działania następcze

W księdze głównej zobaczysz wszystkie wiersze dekretacji pogrupowane według konta lub projektu. Dla każdej grupy można zobaczyć saldo przychodzące i wychodzące, a także datę zakończenia wybranego okresu. W przypadku kont bilansowych pokazane jest saldo otwarcia za rok. Dane opierają się na weryfikacjach dokonanych na rachunkach z linkami do m.in. planu księgowego, wymiarów, projektów itp.

Możesz wyświetlić informacje o saldzie na jednym lub kilku kontach, w aktywnym roku podatkowym lub w innym roku obrachunkowym. Możesz uzyskać szczegółowe informacje, takie jak transakcje i rekordy, a także wymiary wysyłania.

Dostępne są niektóre wypełnione raporty księgowe: raporty bilansowe (z wymiarami i bez kont), bilans, rachunek zysków i strat oraz budżet dochodu. Możesz także tworzyć własne raporty. Raporty VAT można zapisać w pliku deklaracji VAT, który należy wysłać do urzędu podatkowego.

Możesz również uzyskać podstawę do zgłaszania statystyk UE. W Szwecji nazywa się to "okresowym podsumowaniem" i jest zgłaszane organom podatkowym.

Zdarzenia w księdze mogą być wyświetlane w porządku chronologicznym, gdzie każdy wpis pokazuje, kiedy wystąpiło zdarzenie i który użytkownik je wykonał - kiedy wpis został utworzony, zmieniony lub usunięty.

Rozliczanie projektów

Rozliczanie projektu zawarte jest w module Rachunkowość. Projekty są spójną koncepcją dla różnych zamówień, przychodów, kosztów i czasu. Projekty mogą być różnego typy, takie jak projekty rozwojowe, modernizacja lub produkcja. Możesz wprowadzać numer projektu w zleceniu produkcyjnym, na koncie zamówienia klienta itp., aby powiązać te elementy z projektem. Działania mogą być również rejestrowane i obsługiwane w raporcie z projektu.

Koszty projektu, przychody i czas są monitorowane na podstawie rodzajów kosztów. Są one pobierane z różnych modułów w systemie. Dla każdego typu kosztów / dochodów: budżet, planowany/zapotrzebowany, wynik, oczekiwany wynik i prognoza.

Projekt zarządza także fazami różnych działań. Każde działanie może obsłużyć zaplanowany czas, raportowany czas i czas pozostały. Działania można również powiązać z rodzajami kosztów, co oznacza, że ​​raportowany czas jest również traktowany jako koszt w projekcie.

W rozliczeniu projektu możesz również raportować koszty, przychody lub czas spędzony bezpośrednio na projektach w przypadkach, gdy trudno jest przypisać te części w zamówieniach klientów. Poszczególne działania można również raportować dla każdego użytkownika bezpośrednio przy projektach. Możesz także wykonywać inne działania związane z projektami i godziny powiązane z projektami.

Two Columns (standard)

Zintegrowane wsparcie dla podejmowania decyzji (BI)

Wspomaganie decyzji systemu MONITOR (BI) jest pomocne przy podejmowaniu biznesowych decyzji o Twojej firmie. Otrzymasz najważniejsze kluczowe wskaźniki (KPI) jako podstawę twoich decyzji. Moduł BI jest standardowo dołączany do MONITOR-a. Dostępnych jest 3 gotowych widoków i analiz dla różnych modułów MONITOR. Możesz także tworzyć własne widoki w oparciu o kluczowe wskaźniki, które są szczególnie interesujące w Twojej firmie.

Two Columns (standard)

MONITOR-to-MONITOR

Komunikacja biznesowa w najlepszym wydaniu!

MONITOR-to-MONITOR to wsparcie ułatwiające komunikację z klientami i dostawcami, którzy także stosują system MONITOR. Możesz np. wysłać lub odebrać potwierdzenie zamówienia za pomocą poczty email albo systemu MONITOR; dołączony plik xml klient może wykorzystać do rejestracji dokumentu we własnym systemie MONOTOR. Plik ten jest importowany do systemu MONITOR za pomocą wygodnej opcji "przeciągnij i upuść" i wskaźnika myszy, z odebranej wiadomości email bezpośrednio do systemu.

 

Call to action

Chcesz przetestować MONITOR?

Dajemy Ci możliwość wypróbowania systemu wsparcia zarządzania MONITOR. Kliknij na przycisk poniżej i wpisz swoje dane kontaktowe, a skontaktujemy się z Tobą.