Header

Funkcje dodatkowe

Możesz uzupełnić swój system MONITOR o wiele dodatkowych funkcji i produktów. Funkcje te dokupuje się osobno. Poniżej znajdziesz listę wszystkich oferowanych przez nas fukcji dodatkowych.

Two Columns (standard)

Konfigurator produktów

Zalety konfiguratora produktów w systemie MONITOR są liczne - oszczędza wiele czasu i jest świetnym wsparciem w działaniach sprzedażowych, produkcji i obsłudze posprzedażnej.
Z pomocą Konfiguratora produktów tworzy się różne warianty produktów, a następnie kalkuluje ceny i tworzy zamówienia produkcyjne. Możesz także połączyć go z aplikacją internetową, umożliwiając sprzedawcom i klientom skonfigurowanie ich produktów na stronie internetowej, zgodnie z własnymi życzeniami i potrzebami.

Two Columns (standard)

Integracja z maszynami

Czy masz kontrolę nad przestojami w produkcji? Czy Twoja produkcja jest tak wydajna, jak to tylko możliwe? Czy Twoje obliczenia są wiarygodne? Integracja z maszynami systemu MONITOR  (MI) pomaga uzyskać jeszcze lepsze i bardziej efektywne działanie w tych obszarach. Jest to funkcja, która integruje Twoje maszyny z systemem biznesowym MONITOR w celu automatycznego raportowania, między innymi, czasu i ilości, a także zapewnia dobry przegląd obecnej sytuacji i monitorowanie wskaźników TAK/OEE.

Two Columns (standard)

Elektroniczne Zarządzanie Fakturami (EZF)

EZF zapewnia wsparcie systemowe w celu elektronicznego zarządzania fakturami dostawców. Cały proces od skanowania, rejestracji przybycia, certyfikatu elektronicznego, dekretacji ostatecznej oraz wyszukiwania jest zracjonalizowany przy użyciu tej funkcji.

Boxes

Agent

Agent to funkcja potrafiąca sobie poradzić z automatycznym wykonywaniem rutynowych czynności. Można także zlecić Agentowi nadzorowanie wszelkich zdarzeń.

Środki trwałe

Dzięki tej opcji w module Księgowość otrzymujesz kompletne wsparcie systemowe dla środków trwałych twojej firmy. Obejmuje to obliczanie amortyzacji, drukowanie list magazynowych i etykiet do oznaczania zapasów.

Zaawansowane magazynowanie

Zarządzanie miejscami magazynowania może być używane, gdy firma jest podzielona na kilka jednostek. Podział na wiele jednostek może obejmować rozproszone magazyny lub całe jednostki biznesowe z własną produkcją i własnym kompletnym przepływem zamówień.

Przekazywanie zamówień klientów

Transfer zlecenia klienta może być stosowany, gdy firma handlowa otrzymuje zamówienia od klientów, a firma produkcyjna zajmuje się produkcją. Gdy zamówienia klientów są rejestrowane w firmie handlowej, odpowiednie zamówienia są automatycznie tworzone w firmie produkcyjnej. Przy wydaniu zamówienia w firmie produkcyjnej, odpowiednie wydanie jest rejestrowane w firmie handlowej.

Rozszerzona przeglądarka plików

Dzięki rozszerzonej przeglądarce plików możesz łączyć różne dokumenty zewnętrzne (rysunki, umowy, itp.) Z klientami, dostawcami, artykułami i zamówieniami. Dokumenty te można następnie wyświetlać bezpośrednio na liście, do której zostały podłączone. Na przykład rysunek można wydrukować wraz z zamówieniami produkcyjnymi.

Sklep internetowy

Dzięki tej opcji możesz łatwo założyć sklep internetowy. System dopasowuje układ strony do rozmiaru ekranu użytkownika i rozdzielczości ekranu. Informacje są zawsze prezentowane w najlepszy możliwy sposób, niezależnie od tego, czy użytkownik korzysta z telefonu komórkowego, tableta czy komputera osobistego.

Two Columns (standard)

EDI

Ta opcja umożliwia elektroniczny transfer dokumentów biznesowych między różnymi partnerami biznesowymi. Na przykład między Twoim systemem biznesowym a systemem biznesowym klienta. Cała komunikacja odbywa się mniej lub bardziej automatycznie. Jeśli chodzi o rozwiązanie EDI dla klienta lub dostawcy, należy zadać pytanie: Jakie dokumenty biznesowe powinniśmy przesłać między nami a klientem/dostawcą i jaką metodę komunikacji powinniśmy wybrać?

Two Columns (standard)

Zarządzanie narzędziami

Rejestr narzędzi obejmuje całą obsługę zarządzania narzędziami, od dużych obrabiarek po małe narzędzia ręczne, a także narzędzia pomiarowe, materiały eksploatacyjne i różne specjalistyczne narzędzia. Wśród wielu funkcji otrzymujesz możliwość prowadzenia rejestru narzędzia i ich grup, rejestrów wypożyczeń, kasacji , kalibracji itp. Możesz zarządzać strukturami narzędzi, łączyć narzędzia z operacjami i rezerwować narzędzia do zamówień produkcyjnych.

Boxes

Dostosowane raporty

Ta opcja umożliwia tworzenie własnych niestandardowych raportów w MONITOR. Raporty są zaprojektowane zgodnie z Twoimi życzeniami. Sam tworzysz wygląd raportów na danych z bazy SQL. UWAGA! Aby zastosować raporty niestandardowe, musisz przejść kurs "Dostęp do bazy danych 1 i 2".

Rozszerzone EZF

Rozszerzone EZF to bardziej wydajna wersja elektronicznego zarządzania fakturowaniem (EZF) i zapewnia jeszcze bardziej efektywne i elastyczne zarządzanie fakturami, ponieważ można nim zarządzać za pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego komputera, dzięki czemu można pracować z fakturami niezależnie od czasu i miejsca.

Audyt wewnętrzny

Za pomocą księgowości wewnętrznej transakcje magazynowe i produkcja w toku zostają zintegrowane z księgowością (aktualizacja spisu inwentarza i konta produkcji w toku w księgowości). Otrzymujesz "funkcję kontrolera", która zapewnia zwiększoną kontrolę/rozliczanie kalkulacji wstępnych, porównywanie ich do rzeczywistości (koszty w rachunku zysków i strat).

Eksport podstawy do listy płac

Eksport podstawy do listy płac to opcja dla modułu raportowania czasu, który pozwala eksportować dane do naliczania płac z MONITORA do twojego programu kadry-płace. Eksport podstaw do płac zawiera wtyczkę dla różnych programów płacowych. Obecnie istnieją wtyczki dla Visma, PAXml, Agda i HogiaLön Plus.

Form Component

Chcę wiedzieć więcej o Opcjach dodatkowych

Wypełnij formularz i zaznacz Opcje dodatkowe, którymi jesteś zainteresowany, a my skontaktujemy się z Tobą.

Czy jest coś specjalnego, co powinniśmy wiedzieć? Napisz to.