Header

MONITOR ERP SYSTEM

At the heart of manufacturing, since 1974

Two Columns (standard)

Det här är Monitor ERP System

1974 startade Åke Persson företaget Verkstadsteknik Persson & Co och började arbeta med rationaliseringar på industrierna. Snart fick Åke en idé. Varför inte göra ett datorprogram och mata in all den bearbetningsdata som han hade i sina kalkylark?

Över 45 år senare är vi fortfarande med och driver utvecklingen. I den här filmen får du en inblick i såväl historia och nuläge, samt framtiden för Monitor.

Two Columns (standard)

Representation i tio länder

Vi utvecklar MONITOR som är Sveriges främsta affärssystem för tillverkande företag.

Det är ett komplett system, optimerat för tillverkande företag. Med över 48 års erfarenhet är vi den marknadsledande leverantören av affärssystem i Sverige. MONITOR utvecklas i nära samarbete med våra kunder. Därför är det både användarvänligt och kostnadseffektivt.

Verksamheten omfattar även utbildning, konsultverksamhet och support inom affärssystemet MONITOR. Företaget har i dag över 340 anställda, varav merparten är stationerade på huvudkontoret i Hudiksvall. Där sker även större delen av utvecklingen av programvaran.

I Sverige sker all utbildning och försäljning i egen regi. Utanför Sverige har vi egna bolag och partners som sköter försäljning och utbildning. Vi finns representerade i Danmark, Tyskland, Finland, Norge, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Malaysia och Kina. MONITOR finns i dag installerat hos över 5000 företag. Affärssystemet MONITOR är i dagsläget översatt till 13 språk.

Article

Historien om Åke Persson – Monitors grundare

Åke Persson föddes i ett jordbrukarhem i byn Ytterhavra i nordvästra Hälsingland. Han var inte som alla andra, han vågade göra saker annorlunda. Åkes inre drivkraft tog honom tidigt från gården i Ytterhavra och ut i världen.

Efter diverse olika arbeten läste Åke till ingenjör och arbetade därefter under några år som produktionstekniker och tidsstudieman på industrierna i och runt Hudiksvall.

1974 startade Åke företaget Verkstadsteknik Persson & Co och började på konsultbasis att arbeta med rationaliseringar på industrierna. Då Luxor lanserade mikrodatorn ”ABC-80″ i slutet på 70-talet, fick Åke en idé. Varför inte göra ett datorprogram för såna datorer och mata in all den bearbetningsdata som han hade i sina kalkylark?

Åke kontaktade en programmerare som han kände. Han beskrev idén han hade om ett dataprogram för beräkning av bearbetningstider. Sedermera skrev denna programmerare ett dataprogram, efter instruktioner han fick av Åke. Det blev starten till den första generationen av MONITOR affärssystem som släpptes 1982. Under den tiden var det sex personer anställda.

1993 bytte företaget namn till Monitor Industriutveckling AB. 1996 flyttade man in i nya och större lokaler. Under årens lopp har MPS-systemet vidareutvecklats till att i dag vara ett komplett affärssystem med inriktning mot tillverkande företag.

Hösten 2012 gjorde företaget ytterligare ett avstamp mot framtiden och bytte namn till Monitor ERP System AB. Det nya namnet passar den ökande internationella satsningen bättre.

Våren 2016 gick Åke Persson bort efter en kort tids sjukdom.

Åke och hans bror Morgan (till vänster) på Tekniska Mässan 1983

Han somnade stillsamt in i närvaro av sina närmaste. Åke blev 73 år. Åke fick aldrig uppleva lanseringen av den femte gen­er­ationen av MONITOR affärssystem – MONITOR G5 – hösten 2016. Men hade det inte varit för hans entreprenörskap, visioner och mod att ta andra vägar så hade G5 aldrig sett sitt ljus.

Monitors ägs i dag av Åkes son Jörgen Persson. Jörgens vilja är att företagets ledning och medarbetare med full kraft fortsätter att utveckla företaget. Företaget är inte detsamma utan Åke men ”Monitorandan”, den anda som Åke skapat, lever kvar lika starkt och fortsätter att driva företaget framåt. Genom hans drivkraft är det i dag mer än 300 människor världen över som går till arbetet för att driva det Åke skapade vidare in i framtiden.

Two Columns (standard)

Monitor satsar på idrotten

Monitor har en lång tradition av att vara med och stötta lokala idrottsföreningar i Hudiksvall och Hälsingland. Sedan tidigt 1980-tal har vi medverkat i det lokala föreningslivet, och hjälpt barn och ungdomar att få bra förutsättningar för att lyckas i livet. Nu tar vi det engagemanget till en ny nivå.