Header

Article

Elektronisk Fakturahantering (EFH) med tolkning – villkor och priser

Från och med februari 2021 är Monitor ERP system AB återförsäljare av CrossState. Funktionen fakturatolkning (som tidigare gjorts i verktyget CrossState) är numera helt integrerad i tillvalet EFH och därmed standard. Som kund betalar du ett pris per faktura IN samt UT.

Grundförutsättningen för denna tjänst är att du som kund redan har tillgång till EFH. Tjänsten har ingen bindningstid, utan du betalar endast för antal tolkade fakturor.

Tjänsten är för närvarande endast tillgänglig i Norge, Danmark och Sverige. 

- - - - -

Priser för tolkning per faktura (in)

Kostnaden per tolkad faktura baseras på antal fakturor som tolkats. Ju fler tolkade fakturor, desto lägre pris per faktura.

Priser per faktura in enligt följande (SEK):

Table Component

1–10K/år 10K–30K/år 30K–60K/år 60K–100K/år 100K+/år
Papper-/PDF-faktura 4,50 4,10 3,90 3,30 2,90
E-faktura 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10
M2M (MONITOR-till-MONITOR) 0 0 0 0 0
Extern verifiering EFH** 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Extern verifiering EFH Workflow** 10 10 10 10 10
Extern scanning 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

Article

** Kan sättas per leverantör

- - - - -

E-fakturor kan också skickas från MONITOR till kund via vår samarbetspartner Crediflow. Även tjänst för utskrift av fakturor kan tillhandahållas av Crediflow, för kunder som ej kan ta emot e-fakturor.

Priser per faktura (ut)

För fakturor ut tillkommer kostnader enligt följande (SEK):

Table Component

1–10K/år 10K–30K/år 30K–60K/år 60K–100K/år 100K+/år
E-faktura UT 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10
Pappersfaktura UT (färg, B-porto, inrikes) 9,24 9,24 9,24 9,24 9,24

Article

Fakturering och betalningsvillkor

Fakturering för antal tolkade fakturor sker månadsvis av Monitor ERP System AB. Där summeras antal tolkade fakturor, samt kostnaden för de olika fakturatyperna enligt ovan tabell.

Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Monitor ERP System AB har rätt till dröjsmålsränta från förfallodagen med en räntesats enligt gällande räntelag, om kunden inte betalar. Om kund ej betalt faktura 30 dagar efter förfallodatum har Monitor rätt att stänga av tjänsten tills faktura är betald.