Nyheter i G5 – januari

Här presenterar vi några favoriter av all ny funktionalitet som utvecklats i MONITOR G5 det senaste kvartalet.

Förkalkyl på köpta artiklar

Nu kan du göra förkalkyler på köpartiklar för att räkna fram artiklarnas totalkostnad (inklusive olika extra omkostnader) och även försäljningspris. I rutinen Artikelregister kan du lägga in inköpsomkostnader för en köpt artikel för att använda som underlag för beräkning av standardpris. I den nya rutinen Förkalkyl köpartikel kan du göra kalkyler på K-artiklar. När du gör en kalkylkörning visas en varning om nödvändigt data för kalkylen saknas. Detta gäller både för kalkylkörning i Artikelregister och i rutinen Förkalkyl köpartikel.

När du väljer att spara en kalkyl på köpartikel till standardpris går det bara att spara från alternativen Standardpris och Nettopris.

Lagerpåfyllnad

Nu finns rutinerna Lagerpåfyllnad – Inköp och Lagerpåfyllnad – Tillverkning där du kan beräkna lagerpåfyllnad för artiklar med planeringsmetod Lagerpåfyllnad. I normalfallet jämförs om nuvarande saldo är mindre än artikelns beställningspunkt. För att göra andra analyser så kan du använda rutinen Planeringsformler och skriva egna formler.

Attestflöde för inköpsorder

Nu finns det möjlighet att aktivera ett attestflöde för inköpsorder, där attest sker på orderradsnivå. För varje användare ska du ange en attestgräns för inköpsorder och välja den chefsattestant som ska ha rättighet att attestera användarens inköpsorder om de överskrider detta orderbelopp. Inköpsorder som inte är attesterade kan inte skrivas ut.

Generellt betalningssätt för Danmark

Nu finns ett generellt betalsätt för formatet ISO 20022.

 

Schemaläggning av valutakursuppdatering

I rutinen Valutor kan du schemalägga automatisk uppdatering av valutakurser. I dagsläget är det möjligt att uppdatera valutakurser när SEK, EUR eller MYR används som företagsvaluta. Fler valutakurser kommer att få automatiska uppdateringar.

Alternativa artikelenheter

Nu finns möjlighet att lägga till egna typer av Andra artikelidentiteter. I rutinen Grunddata – Artikel finns en ny flik Andra artikelidentiteter där du ser de fördefinierade typerna för GTIN8, GTIN12, GTIN13 och GTIN14 (Global Trade Item Number) och SGTIN (Serial Global Trade Item Number). Du kan också lägga upp egna typer som t.ex. ETIM-koder.

Skapa nummerserier för batchnummer

I rutinen Nummerserier finns möjlighet att skapa nummerserier för batchnummer för inköp och tillverkning. Taggar för t.ex. årtal, månad och ordernummer ger stor flexibilitet när du bygger upp dessa nummerserier. <code>:<yy>-<MM>-<dd> ger nummer som t.ex. "10001:20-02-25", "10002:20-02-25" osv.

Nya rutiner i webbklienten

I webbklienten är rutinerna Rapportera inleverans, Registrera ärende och Ärendelista tillagda. I Rapportera utleverans är layouten förbättrad och streckkodsläsning via den mobila enhetens kamera införd för de flesta fält.

Vill du veta mer? Läs mer på vår supportsida. Observera att denna sida är lösenordsskyddad. Där går det också att se filmerna om den senaste nyutvecklingen. (Om du inte har lösenord kan du kontakta vår supportavdelning för att få inloggningsuppgifter.)

Schemaläggning av valutakursuppdatering

I rutinen Valutor kan du schemalägga automatisk uppdatering av valutakurser. I dagsläget är det möjligt att uppdatera valutakurser när SEK, EUR eller MYR används som företagsvaluta. Fler valutakurser kommer att få automatiska uppdateringar.

Alternativa artikelenheter

Nu finns möjlighet att lägga till egna typer av Andra artikelidentiteter. I rutinen Grunddata – Artikel finns en ny flik Andra artikelidentiteter där du ser de fördefinierade typerna för GTIN8, GTIN12, GTIN13 och GTIN14 (Global Trade Item Number) och SGTIN (Serial Global Trade Item Number). Du kan också lägga upp egna typer som t.ex. ETIM-koder.

Skapa nummerserier för batchnummer

I rutinen Nummerserier finns möjlighet att skapa nummerserier för batchnummer för inköp och tillverkning. Taggar för t.ex. årtal, månad och ordernummer ger stor flexibilitet när du bygger upp dessa nummerserier. <code>:<yy>-<MM>-<dd> ger nummer som t.ex. "10001:20-02-25", "10002:20-02-25" osv.

Nya rutiner i webbklienten

I webbklienten är rutinerna Rapportera inleverans, Registrera ärende och Ärendelista tillagda. I Rapportera utleverans är layouten förbättrad och streckkodsläsning via den mobila enhetens kamera införd för de flesta fält.

Vill du veta mer? Läs mer på vår supportsida. Observera att denna sida är lösenordsskyddad. Där går det också att se filmerna om den senaste nyutvecklingen. (Om du inte har lösenord kan du kontakta vår supportavdelning för att få inloggningsuppgifter.)