G5 – nu med Daglig styrning

Här presenterar vi några favoriter av all ny funktionalitet som utvecklats i MONITOR G5 det senaste kvartalet.

Ramorder – Inköp

Nu finns stöd för att skapa ramorder för att göra avropsorder från. På ramordern avräknas antalet från den kopplade inköpsordern. När inköpsorderförslag skapas från rutinerna Inköpsorderförslag och Lagerpåfyllnad – Inköp tas även hänsyn till eventuella ramorder.

Daglig styrning

Ersätt whiteboard-tavlorna i produktionen med Daglig styrning och få en alltid aktuell överblick över produktionsgrupperna. Det är möjligt att planera om operationer direkt vid skärmen då man har möte med sin arbetsgrupp. I rutinen Daglig styrning går det att skapa olika vyer som visualiserar väsentlig produktionsinformation som behövs på daglig basis för avdelningar och produktionsgrupper. Visualiseringen är avsedd att göras på större bildskärmar (alternativt pekskärmar) på olika platser ute i produktionen.

Det följer med komponenter som bland annat kan visa status för produktionsgrupper och visa körplanen för en produktionsgrupp. Du kan ändra prioritet på operationer, omplanera order, låna ut personal mellan produktionsgrupper och ändra kapacitet i produktionsgrupper. Daglig styrning har i dagsläget stöd för dagplanering.

Det följer också med komponenter som kan visa effektivitet, kassationer, personalens frånvaro, visa texter, bilder, hyperlänkar samt webbsidor.

Till Daglig styrning följer det med en speciell användarlicens som du kan knyta ett obegränsat antal användare (terminaler) till.

Volymvärdeanalys

ABC-klassificera artikelsortimentet genom att göra en volymvärdeanalys. Klassificeringen görs enligt gränsvärden i belopp, i procent av total volymvärde, eller en procentindelning av antalet artiklar.

Aktivitetsmallar för artiklar

Standardisera och förenkla genom att skapa fördefinierade mallar över de aktiviteter som behöver göras när t.ex. en ny tillverkad artikel läggs in i artikelregistret. Fördefinierade aktivitetsmallar underlättar om du t.ex. ska ta fram ett standardiserat arbetssätt för att skapa en tillverkad artikel.

Schemaläggning av valutakursuppdatering

I rutinen Valutor kan du schemalägga automatisk uppdatering av valutakurser. Nu går det också att använda automatisk uppdatering av valutakurser när Danska kronor (DKK), Norska kronor (NOK), Polska Złoty (PLN) eller Singaporiansk Dollar (SGD) används som företagsvaluta.

Rapportera avisering

Det har tillkommit en ny rutin Rapportera avisering för att göra det möjligt rapportera aviseringar av leveranser. Du kan rapportera aviseringar manuellt för en eller flera inköpsorderrader. På inkösporderraden visas sedan om raden är aviserad. I artikelns Planeringsbild går det att se om artikeln på den order som raden avser är aviserad.

Synkronisera aktiviteter i MONITOR med kalenderprogram

Det finns stöd för att synkronisera aktiviteter i MONITOR med Outlook och Office 365. Notera att detta gäller inte projektaktiviteter.

Vill du veta mer? Läs mer på vår supportsida. Observera att denna sida är lösenordsskyddad. Där går det också att se filmerna om den senaste nyutvecklingen. (Om du inte har lösenord kan du kontakta vår supportavdelning för att få inloggningsuppgifter.)

Volymvärdeanalys

ABC-klassificera artikelsortimentet genom att göra en volymvärdeanalys. Klassificeringen görs enligt gränsvärden i belopp, i procent av total volymvärde, eller en procentindelning av antalet artiklar.

Aktivitetsmallar för artiklar

Standardisera och förenkla genom att skapa fördefinierade mallar över de aktiviteter som behöver göras när t.ex. en ny tillverkad artikel läggs in i artikelregistret. Fördefinierade aktivitetsmallar underlättar om du t.ex. ska ta fram ett standardiserat arbetssätt för att skapa en tillverkad artikel.

Schemaläggning av valutakursuppdatering

I rutinen Valutor kan du schemalägga automatisk uppdatering av valutakurser. Nu går det också att använda automatisk uppdatering av valutakurser när Danska kronor (DKK), Norska kronor (NOK), Polska Złoty (PLN) eller Singaporiansk Dollar (SGD) används som företagsvaluta.

Rapportera avisering

Det har tillkommit en ny rutin Rapportera avisering för att göra det möjligt rapportera aviseringar av leveranser. Du kan rapportera aviseringar manuellt för en eller flera inköpsorderrader. På inkösporderraden visas sedan om raden är aviserad. I artikelns Planeringsbild går det att se om artikeln på den order som raden avser är aviserad.

Synkronisera aktiviteter i MONITOR med kalenderprogram

Det finns stöd för att synkronisera aktiviteter i MONITOR med Outlook och Office 365. Notera att detta gäller inte projektaktiviteter.

Vill du veta mer? Läs mer på vår supportsida. Observera att denna sida är lösenordsskyddad. Där går det också att se filmerna om den senaste nyutvecklingen. (Om du inte har lösenord kan du kontakta vår supportavdelning för att få inloggningsuppgifter.)