Nyheter i G5 – med förbättringar i Daglig styrning

Här presenterar vi några favoriter av all ny funktionalitet som har utvecklats i MONITOR G5 senaste månaderna. Vi vill också passa på att informera om en stor nyhet som lanseras i höst – tillvalet Verktyg & Underhåll.

Aktivitetsmallar för försäljning (CRM)

Nu kan du skapa aktivitetsmallar som går att använda för kundorder, offerter och i kundregistret. Fördefinierade aktivitetsmallar underlättar om du t.ex. ska ta fram ett standardiserat arbetssätt för att följa upp kundaktiviteter.

Kopplade order

Ökad frihet för ändring av kopplade order vad det gäller kvantitet och datum. Det går att välja vilka rader som ska uppdateras på den länkade ordern då omplanering av Antal och/eller Leveransdatum sker på en kundorder eller inkösporder.

Förbättringar i Daglig styrning

Följande förbättringar och nya komponenter har utvecklats under våren:

 • Komponenten Intern leveranssäkerhet är tillagd i Daglig styrning. Syftet med komponenten Intern leveranssäkerhet är att visa leveranssäkerheten (baserat på tid) för vald eller valda produktionsgrupper.
 • Komponenten Försening är tillagd i Daglig styrning. Denna komponent visar försening i timmar för vald eller valda produktionsgrupper. Om diagram används så visas en stapel per produktionsgrupp
 • Ny funktionalitet för att visa bildspel i Daglig styrning, där valfritt antal vyer med dess komponenter kan visas i ett bildspel. Detta gör att utvald produktionsinformation enkelt kan spridas och presenteras på valfritt antal skärmar då det inte finns någon begränsning eller kostnad för dagligstyrningslicenser.

Påverka lagersaldo via ärenden

Nu finns koppling mellan registrerade reklamationsärenden och lagersaldo. Det innebär att kassationer och returer påverkar lagersaldot och transaktionen kopplas till rätt ärendenummer.

Inventering per lagerplats

Nu finns möjlighet att utföra inventering per lagerplats.

EDI – generella förbättringar

 • Nu finns möjlighet att koppla externa konverteringsprogram, s.k. blackbox, i EDI-flödet.
 • Prestandaförbättringar avseende EDI-beteenden.
 • EDI-export av ordererkännande, avisering och faktura exporterar nu alltid antal och priser enligt orderradens enhet, då man använder artiklar med flera enheter.

Stöd för inleverans av aviserat antal

Rutinen Rapportera inleverans tar nu hänsyn till om det finns rapporterade aviseringar och föreslår i dessa fall det aviserade antalet som föreslaget antal att inleverera. I rutinens backstage finns nu även ett antal nya fält för selektering tillgängliga, bland annat aviseringens följesedelsnummer.

Förbättrad export till Excel

Bland annat har export av rådata till Excel förbättrats.

Landspaket för Kina

Vid nyinstallation av MONITOR G5 finns nu ett förinstallerat paket med grunddata som är anpassat för den kinesiska marknaden.

Landspaket för Polen

Denna version innehåller nyheter för företag i Polen som använder funktioner inom Tillverkning, Inköp och Försäljning. Det polska landspaketet kommer att lanseras i flera steg, där denna version innehåller stöd för de bolag som inte använder redovisningsmodulen i MONITOR. Följande funktioner har anpassats i denna version:

 • Ankomstdokument (PZ dokument) 
 • Fakturalayout
 • Delad betalning (Split payment) för kundfakturor
 • Korrigeringsfaktura (Correction invoice)
 • Anpassat kontoutdrag (Statement balance/customer)
 • Rabatter beräknas och dras av från à-priset istället för att beräknas utifrån det totala radbeloppet på order/fakturor
 • Nytt fält för Mottagningsdatum på leverantörsfakturor
 • Export av JPK FA
 • Export av betalningsfil i formatet ISO XML mot Danske bank i Polen

Verktyg & Underhåll – släpps i höst

I höst släpper vi tillvalet Verktyg & Underhåll som ger dig ett helintegrerat stöd för att hantera och administrera olika verktyg som används i verksamheten. Verktyg och maskiner registreras i samma register som artiklar i MONITOR och hanteras i samma rutiner som artiklar, t.ex. i Nettobehovskörning. I artikelregistret går det att se alla reservationer, utlåningar och planerade inköp i planeringsbilden.

Vid beredning av artiklar kan verktygen kopplas till operationer, för att verktygen sedan ska kunna reserveras när artikeln tillverkas. Vid start av operation på ordern tas verktygen ut (utlånas) och vid färdig-rapportering blir de tillgängliga för andra order (återlämnas).

Verktyg & Underhåll ger dig en bra överblick och struktur för att planera och sköta underhåll och kalibrering av dina verktyg. Det finns stöd för hantering av förbrukningsverktyg, återanvändbara verktyg, maskiner och verktygsstrukturer i MONITOR.

 

Vill du veta mer? Läs mer på vår supportsida. Observera att denna sida är lösenordsskyddad. Där går det också att se filmerna om den senaste nyutvecklingen. (Om du inte har lösenord kan du kontakta vår supportavdelning för att få inloggningsuppgifter.)

Stöd för inleverans av aviserat antal

Rutinen Rapportera inleverans tar nu hänsyn till om det finns rapporterade aviseringar och föreslår i dessa fall det aviserade antalet som föreslaget antal att inleverera. I rutinens backstage finns nu även ett antal nya fält för selektering tillgängliga, bland annat aviseringens följesedelsnummer.

Förbättrad export till Excel

Bland annat har export av rådata till Excel förbättrats.

Landspaket för Kina

Vid nyinstallation av MONITOR G5 finns nu ett förinstallerat paket med grunddata som är anpassat för den kinesiska marknaden.

Landspaket för Polen

Denna version innehåller nyheter för företag i Polen som använder funktioner inom Tillverkning, Inköp och Försäljning. Det polska landspaketet kommer att lanseras i flera steg, där denna version innehåller stöd för de bolag som inte använder redovisningsmodulen i MONITOR. Följande funktioner har anpassats i denna version:

 • Ankomstdokument (PZ dokument) 
 • Fakturalayout
 • Delad betalning (Split payment) för kundfakturor
 • Korrigeringsfaktura (Correction invoice)
 • Anpassat kontoutdrag (Statement balance/customer)
 • Rabatter beräknas och dras av från à-priset istället för att beräknas utifrån det totala radbeloppet på order/fakturor
 • Nytt fält för Mottagningsdatum på leverantörsfakturor
 • Export av JPK FA
 • Export av betalningsfil i formatet ISO XML mot Danske bank i Polen

Verktyg & Underhåll – släpps i höst

I höst släpper vi tillvalet Verktyg & Underhåll som ger dig ett helintegrerat stöd för att hantera och administrera olika verktyg som används i verksamheten. Verktyg och maskiner registreras i samma register som artiklar i MONITOR och hanteras i samma rutiner som artiklar, t.ex. i Nettobehovskörning. I artikelregistret går det att se alla reservationer, utlåningar och planerade inköp i planeringsbilden.

Vid beredning av artiklar kan verktygen kopplas till operationer, för att verktygen sedan ska kunna reserveras när artikeln tillverkas. Vid start av operation på ordern tas verktygen ut (utlånas) och vid färdig-rapportering blir de tillgängliga för andra order (återlämnas).

Verktyg & Underhåll ger dig en bra överblick och struktur för att planera och sköta underhåll och kalibrering av dina verktyg. Det finns stöd för hantering av förbrukningsverktyg, återanvändbara verktyg, maskiner och verktygsstrukturer i MONITOR.

 

Vill du veta mer? Läs mer på vår supportsida. Observera att denna sida är lösenordsskyddad. Där går det också att se filmerna om den senaste nyutvecklingen. (Om du inte har lösenord kan du kontakta vår supportavdelning för att få inloggningsuppgifter.)