Nyheter i G5

Här presenterar vi några favoriter av all ny funktionalitet som utvecklats i MONITOR G5 det senaste halvåret. I fortsättningen kommer vi att lyfta fram favoriter av nyutvecklingen i MONITOR G5 en gång i kvartalet.

Preliminär plocklista

Vi introducerar ett nytt koncept, Preliminär plocklista som kan vara användbar:

  • När ordervärdet är högt och plockning av artiklar görs i flera steg.
  • När du skriver ut en plocklista så kan lagret få en signal genom ett externt system. En plockrobot kan då transportera artiklarna till en lagerplats där artiklarna kan bli stående ett tag. Men vid många order så kanske du hinner ta artiklar från lagerplatsen till andra kundorder än till den kundorder som triggade signalen till lagret.
  • När en kundorder innehåller ett stort antal orderrader och plockningen tar flera dagar, och det finns en brist på en av orderraderna. Du kan påbörja plockningen om du vet att de saknade artiklarna levereras inom kort.

Lager- och internredovisning

Lagerredovisning är en standardfunktion i MONITOR G5 för att löpande bokföra alla lagertransaktioner i systemet. På detta sätt överensstämmer lagervärdet i Lagermodulen mot bokfört lagervärde i Redovisningsmodulen. Lagerförändringar som beror på ändrade standardpriser, direkta lagerrapporteringar, in- och utleveranser, inventeringsdifferenser, avvikelser (ärenden) m.m. konteras med automatik och ger fördjupad förståelse för lagerförändring och bolagets bruttomarginal i resultaträkningen. Internredovisning är ett tillval i MONITOR G5 för att komplettera Lagerredovisningen. Här sker även en löpande kontering av alla transaktioner på tillverkningsorder i systemet (PIA-värde). Dessa konteringar avser bearbetning, legobearbetning och kalkyldifferenser. Faktureringsloggen kan också konteras via internredovisningen.

 

Landspaket

Nu finns landspaket för Danmark och Tyskland vilket bland annat innebär:

  • Grunddata vid nyinstallation med kontoplaner, momskoder, standardkonton m.m.
  • Redovisningsrapporter
  • Momsrapportering inklusive export till berörd myndighet för Tyskland
  • Momsrapport (Danmark)
  • Export av periodisk sammanställning till berörd myndighet

Styra kapacitet via anställdas närvaro

Kapaciteten för en produktionsgrupp kan nu automatiskt hanteras via kopplade anställningsnummer och deras planerade frånvaro.

Tidszon per lagerställe

Nu kan du välja tidszon per lagerställe. Detta betyder t.ex. att närvaro- och arbetsstämplingar sätts i lokal tid istället för att gå emot serverns klocka. Dessutom skapas alla loggar med lagerställets tidszon. Detta gäller samtliga loggar i systemet.

 

Leveransplaner med och utan EDI

Nu finns stöd för hantering av leveransplaner. Förenklat består det av två delar där den ena delen är stödet för EDI-import av leveransplaner, och den andra är själva hanteringen av registrerade och importerade leveransplaner i modulen Försäljning. I MONITOR går det att registrera leveransplaner antingen via EDI-import eller via manuell registrering. Medan import och registrering av leveransplaner via EDI kräver tillvalet EDI, så är det fullt möjligt att registrera leveransplaner manuellt utan detta tillval.

Leveransplaner med Kanban

Stöd finns nu för att hantera leveransplaner i ett Kanban-scenario. Detta innebär förenklat att kunden med jämna mellanrum skickar leveransplaner med prognoser. Däremellan skickar kunden avropsmeddelanden med fasta avrop som motsvarar kvantiteten på "Kanban-korten".

Föreslå Bäst före-datum

Nu är det möjligt att ställa in att MONITOR G5 ska föreslå bäst före-datum vid lageringång på tillverkningsorder. I ett nytt fält i Artikelregister kan du ange antal dagar från rapporteringsdagen som ska föreslås som bäst före-datum.

Det går också att välja att systemet ska kontrollera kortaste bäst före-datum på uttaget material till ordern och föreslå detta datum som bäst före-datum.

Cykeltid och fördelningstid i beredning

Hantering av stycktid kan ske via Cykeltid och Fördelningstid i beredningen. Cykeltid avser den produktiva tiden i operationen, alltså med fördelningstiden borträknad. Ju kortare cykeltid, desto högre produktionstakt. Med Fördelningstid menas tid som är nödvändig i operationen, men som inte är direkt produktiv. Detta aktiveras via systeminställningen "Använd cykeltid och fördelningstid i rutinen Beredning". Andra rutiner som påverkas är t.ex. Skriv ut tillverkningsorder och Operationslista. I rutinen Produktionsgruppsregister kan en Förvald fördelningstid anges på produktionsgruppen.

Följa upp alla aktiviteter i en lista

Nu finns en lista som underlättar uppföljningen av alla aktiviteter gällande t.ex. kunder, leverantörer, projekt och ärenden.

Streckkodsläsare i mobil enhet

Det går nu att använda den mobila enhetens kamera som streckkodsläsare på artikelnummerfält i olika rutiner.

Vill du veta mer? Läs mer på vår supportsida. Observera att denna sida är lösenordsskyddad. Där går det också att se filmerna om den senaste nyutvecklingen. (Om du inte har lösenord kan du kontakta vår supportavdelning för att få inloggningsuppgifter.)

Leveransplaner med och utan EDI

Nu finns stöd för hantering av leveransplaner. Förenklat består det av två delar där den ena delen är stödet för EDI-import av leveransplaner, och den andra är själva hanteringen av registrerade och importerade leveransplaner i modulen Försäljning. I MONITOR går det att registrera leveransplaner antingen via EDI-import eller via manuell registrering. Medan import och registrering av leveransplaner via EDI kräver tillvalet EDI, så är det fullt möjligt att registrera leveransplaner manuellt utan detta tillval.

Leveransplaner med Kanban

Stöd finns nu för att hantera leveransplaner i ett Kanban-scenario. Detta innebär förenklat att kunden med jämna mellanrum skickar leveransplaner med prognoser. Däremellan skickar kunden avropsmeddelanden med fasta avrop som motsvarar kvantiteten på "Kanban-korten".

Föreslå Bäst före-datum

Nu är det möjligt att ställa in att MONITOR G5 ska föreslå bäst före-datum vid lageringång på tillverkningsorder. I ett nytt fält i Artikelregister kan du ange antal dagar från rapporteringsdagen som ska föreslås som bäst före-datum.

Det går också att välja att systemet ska kontrollera kortaste bäst före-datum på uttaget material till ordern och föreslå detta datum som bäst före-datum.

Cykeltid och fördelningstid i beredning

Hantering av stycktid kan ske via Cykeltid och Fördelningstid i beredningen. Cykeltid avser den produktiva tiden i operationen, alltså med fördelningstiden borträknad. Ju kortare cykeltid, desto högre produktionstakt. Med Fördelningstid menas tid som är nödvändig i operationen, men som inte är direkt produktiv. Detta aktiveras via systeminställningen "Använd cykeltid och fördelningstid i rutinen Beredning". Andra rutiner som påverkas är t.ex. Skriv ut tillverkningsorder och Operationslista. I rutinen Produktionsgruppsregister kan en Förvald fördelningstid anges på produktionsgruppen.

Följa upp alla aktiviteter i en lista

Nu finns en lista som underlättar uppföljningen av alla aktiviteter gällande t.ex. kunder, leverantörer, projekt och ärenden.

Streckkodsläsare i mobil enhet

Det går nu att använda den mobila enhetens kamera som streckkodsläsare på artikelnummerfält i olika rutiner.

Vill du veta mer? Läs mer på vår supportsida. Observera att denna sida är lösenordsskyddad. Där går det också att se filmerna om den senaste nyutvecklingen. (Om du inte har lösenord kan du kontakta vår supportavdelning för att få inloggningsuppgifter.)