Vår affärsidé

Monitor ERP System AB erbjuder ett standardiserat affärssystem optimerat för tillverkande företag.

Vår vision

Vår vision är att vara den ledande leverantören av affärssystem och tillhandahålla ett komplett system för vår målgrupp – tillverkande företag.

Våra strategier

Oberoende – Marknadsbearbetning i Sverige sker i egen regi.

Engagerade – Öka försäljningen genom goda och långsiktiga relationer.

Expanderande – Öka den internationella försäljningen i utvalda länder genom dotterbolag och partner.

Lyhörda – Ständigt utveckla programfunktionalitet för att möta marknadens behov. Utveckling sker i nära samarbete med våra kunder.

Kompetenta – Implementering sker med professionella konsulter som har god branschkännedom.

Välorganiserade – Gemensam teknisk plattform för all produktutveckling.

Tillgängliga – Erbjuda förstklassig kundsupport för högsta kundnöjdhet.

Kostnadsmedvetna – Kostnadseffektivitet i alla led.

Effektiva – Minimera personalbehov genom lättanvänt program, lättförståeliga instruktioner och effektiva metoder för införande.

Fokuserade – Skapa miljöer för effektivt ledarskap.

Inbjudande – Vara en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats.

Välmående – Främja personalens hälsa.