Nöjda MONITOR-användare sedan 1998

Rimaster AB är en ledande leverantör av kablage, elskåp, elektronik och hytter för specialfordon samt industriella system. Rimaster har idag cirka 600 anställda som är verksamma i sju företag världen över.

Företaget har växt mycket sedan 1998 och har bland annat nästan fördubblat antalet anställda under de senaste 6 åren. Tillsammans med affärssystemet MONITOR har Rimaster klarat av de utmaningar en sådan expansion medför.

Vad har gjort att ni har varit MONITOR trogna under så lång tid?

– Vi är nöjda MONITOR-användare sedan 1998. MONITOR stödjer vår verksamhet, våra användare är nöjda och användargränssnittet är bra, säger Per Mårtensson, IT-chef på Rimaster AB.

Sätter Monitor verkligen kunden i centrum som de påstår?

– Monitor ERP System AB är en leverantör som lyssnar på kunderna och ställer frågor om våra önskemål. En av de största fördelarna är att Monitor arbetar direkt mot kunden utan mellanhänder. Det innebär god direktkontakt och dialog. Monitors support funkar i de allra flesta fall bra, tycker Per.

Har ni någon gång funderat på att byta affärssystem?

– För några år sedan, när vi växte, funderade vi på saken, men tillsammans med Monitor utvecklade vi bra lösningar och vi kunde fortsätta använda MONITOR. Vi kan till och med få prata med deras programmerare om det uppstår något svårare problem. Vilka andra systemleverantörer har den servicen? 

Hur har det fungerat med Monitors konsulter?

– Vi anlitar Monitors konsulter proaktivt för att bl.a. lära oss nyheter i systemet och effektivisera olika processer samt för specifika projekt och anpassningar. I det arbete som uppstår vid fusioner av företag har Monitors konsulter varit en stor tillgång. Anpassningar som behövs utförs av Monitors programmerare och det är en fördel eftersom de som programmerat anpassningen vet hur systemet fungerar. Vi behöver aldrig blanda in en tredje part om något ska anpassas i systemet, fortsätter Per.

Hur mycket av MONITOR använder ni er av i er verksamhet?

– Företagen i Rimasterkoncernen använder all funktionalitet i MONITOR och ett av företagen använder dessutom funktionen Produktkonfigurator. Funktionen Agenten används av samtliga företag i koncernen. Den klarar vi oss inte utan, säger Per.

– En bra funktion som är viktig för oss är MONITOR-till-MONITOR som vi använder dels internt mellan bolagen inom koncernen och dels mot externa leverantörer. Att använda MONITOR-till-MONITOR i koncernen sparar mycket tid för oss, avslutar Per.

Att använda MONITOR-till-MONITOR i koncernen sparar mycket tid för oss.

Hur har det fungerat med Monitors konsulter?

– Vi anlitar Monitors konsulter proaktivt för att bl.a. lära oss nyheter i systemet och effektivisera olika processer samt för specifika projekt och anpassningar. I det arbete som uppstår vid fusioner av företag har Monitors konsulter varit en stor tillgång. Anpassningar som behövs utförs av Monitors programmerare och det är en fördel eftersom de som programmerat anpassningen vet hur systemet fungerar. Vi behöver aldrig blanda in en tredje part om något ska anpassas i systemet, fortsätter Per.

Hur mycket av MONITOR använder ni er av i er verksamhet?

– Företagen i Rimasterkoncernen använder all funktionalitet i MONITOR och ett av företagen använder dessutom funktionen Produktkonfigurator. Funktionen Agenten används av samtliga företag i koncernen. Den klarar vi oss inte utan, säger Per.

– En bra funktion som är viktig för oss är MONITOR-till-MONITOR som vi använder dels internt mellan bolagen inom koncernen och dels mot externa leverantörer. Att använda MONITOR-till-MONITOR i koncernen sparar mycket tid för oss, avslutar Per.

Att använda MONITOR-till-MONITOR i koncernen sparar mycket tid för oss.
No portrait

Per Mårtensson

IT-chef,
Rimaster AB