"MONITOR är ett användarvänligt affärssystem"

Steelwrist AB är idag marknadens snabbast växande tillverkare av tiltrotatorer och snabbfästen. Steelwrists avancerade styrsystem XControl och ergonomiska joysticks är marknadsledande. Företaget erbjuder även skopor optimerade för användning tillsammans med tiltrotatorer. Produkterna säljs via återförsäljare i Sverige och via distributörer på den internationella marknaden. Steelwrist har omkring 40 anställda och är ett svenskt privatägt företag med huvudkontor och tillverkning i Sollentuna utanför Stockholm. Steelwrist har använt affärssystemet MONITOR sedan januari 2007.

Vad gjorde att ni valde MONITOR?

– Vi bytte till MONITOR för att vårt gamla system var för litet. Innan vi bestämde oss stod valet mellan fyra affärssystem där MONITOR drog det längsta strået. Det fanns två skäl som avgjorde till MONITORs fördel, dels att vi har fått bra referenser från andra nöjda MONITOR-kunder och dels att vi upplevde MONITOR som ett användarvänligt system, berättar Stefan Stockhaus, VD på Steelwrist AB.

Hur såg implementeringen och arbetet efter denna ut?

– Implementeringen gick fort och smidigt på Steelwrist. I november 2006 påbörjades implementeringen och den 1 januari 2007 körde vi i gång skarpt. Det mesta av arbetet gjorde vi själva på företaget eftersom vi har god intern kompetens när det gäller affärssystem. Ibland tar vi hjälp av Monitors utbildare på produktionssidan och anlitar dessa för expertis eftersom vi tycker att de är mycket kompetenta, förklarar Stefan.

Hur mycket av MONITOR använder ni i er verksamhet?

– Vi är avancerade MONITOR-användare som använder all funktionalitet i MONITOR samt funktionen Produktkonfigurator som ger oss på Steelwrist ett systemstöd för att hantera och kombinera flera varianter och utföranden av en produkt, säger Stefan.

Finns det några andra delar i MONITOR att lyfta fram?

– En bra funktion som vi använder är konceptet MONITOR-till-MONITOR, där XML-filer bifogas i e-postmeddelandet tillsammans med inköpsordern. Det är något som underlättar vardagen för inköpsavdelningen. Våra leverantörer kan sedan dra in XML-filen i sitt MONITOR-system och ordern registreras på så sätt hos dem. Om det finns eventuella avvikelser på pris, leveranstid osv. så visas det med en färgmarkering och där kan man då korrigera om det behövs. Vi får sedan en orderbekräftelse som XML-fil som vi registrerar på motsvarande sätt. Elektronisk fakturahantering (EFH) är också en bra funktion som vi nyttjar, vilken underlättar arbetet med leverantörsreskontran.

– Den stora fördelen med MONITOR är att det är ett användarvänligt affärssystem, där nya användare på ett enkelt sätt kan lära sig systemet snabbt, avslutar Stefan.

Den stora fördelen med MONITOR är att det är ett användarvänligt affärssystem, där nya användare på ett enkelt sätt kan lära sig systemet snabbt.

Hur mycket av MONITOR använder ni i er verksamhet?

– Vi är avancerade MONITOR-användare som använder all funktionalitet i MONITOR samt funktionen Produktkonfigurator som ger oss på Steelwrist ett systemstöd för att hantera och kombinera flera varianter och utföranden av en produkt, säger Stefan.

Finns det några andra delar i MONITOR att lyfta fram?

– En bra funktion som vi använder är konceptet MONITOR-till-MONITOR, där XML-filer bifogas i e-postmeddelandet tillsammans med inköpsordern. Det är något som underlättar vardagen för inköpsavdelningen. Våra leverantörer kan sedan dra in XML-filen i sitt MONITOR-system och ordern registreras på så sätt hos dem. Om det finns eventuella avvikelser på pris, leveranstid osv. så visas det med en färgmarkering och där kan man då korrigera om det behövs. Vi får sedan en orderbekräftelse som XML-fil som vi registrerar på motsvarande sätt. Elektronisk fakturahantering (EFH) är också en bra funktion som vi nyttjar, vilken underlättar arbetet med leverantörsreskontran.

– Den stora fördelen med MONITOR är att det är ett användarvänligt affärssystem, där nya användare på ett enkelt sätt kan lära sig systemet snabbt, avslutar Stefan.

Den stora fördelen med MONITOR är att det är ett användarvänligt affärssystem, där nya användare på ett enkelt sätt kan lära sig systemet snabbt.
No portrait

Stefan Stockhaus

VD,
Steelwrist AB