"MONITOR är ett affärssystem att lita på"

HANZA är en samarbetspartner inom tillverkningsindustrin. De erbjuder kompletta tillverkningslösningar inom mekanik, elektronik, kablage och slutmontering. HANZA grundades 2008 och har sedan dess växt till ett miljardföretag med ambitionen att dubbla försäljningen inom tre år. I dagsläget har företaget verksamheter i Sverige, Finland, Estland, Polen, Slovakien och Kina.

Varför valde ni MONITOR?

– Med MONITOR får vi ett affärssystem som stödjer alla våra processer. Den stora skillnaden för oss som tillverkande företag är att MONITOR fungerar utan att det krävs massor av anpassningar av systemet, säger Kristian Teiter, Group Function Manager på IT-avdelningen.

– Efter att ha gjort implementeringar i flera nya HANZA-företag världen över har vi verkligen sett fördelarna med att inte behöva göra stora förändringar i mjukvaran, vilket är väldigt lönsamt, tillägger Kristian.

Hur påverkas HANZA-gruppen av att ni använder MONITOR i alla bolag?

– Genom att använda samma mjukvara kan vi strömlinjeforma våra funktioner över hela koncernen. Vi arbetar för att alla företag inom koncernen ska använda MONITOR på samma sätt. Vi har även etablerat en central IT-miljö som hyser alla HANZA-företags MONITOR-installationer vilket minskar IT-supporten överlag och förbättrar informationsutbytet mellan de olika HANZA-företagen, säger Kristian.

– Ett tillägg som är till stor hjälp är den webbaserade, elektroniska fakturahanteringen, Webb-EFH. Tillägget har reducerat vårt manuella arbete med fakturor och tillåter oss att automatisera mycket av fakturahanteringsprocessen inom HANZA.

Känner ni att Monitor gett er det stöd ni behöver?

– Monitors konsulter är väldigt professionella och stödjande. De anställda på Monitor lägger ned mycket tid på att förstå och möta våra behov på bästa möjliga sätt. Trots Monitors snabba tillväxt så har företagets kundfokus inte minskat, säger Kristian.

Hur hjälper MONITOR er att lyckas som en komplett leverantör av lösningar inom mekanik, elektronik, kablage och slutmontering?

– MONITOR är ett affärssystem som vi kan lita på. Det är väl anpassat och hjälper oss på HANZA att arbeta som ett bolag mot våra kunder. Våra kunder värdesätter att vi erbjuder dem en komplett tillverkande partner och en viktig del i möjliggörandet av detta är ett pålitligt affärssystem, säger Kristian.

På vilket sätt bidrar MONITOR till att utveckla er verksamhet?

– Än en gång är svaret ett pålitligt affärssystem. Ett system som är enkelt att förstå och använda och som är utvecklat från grunden för den tillverkande industrin är vårt företags grundpelare. För att kunna nå skyarna behöver man en trygg grund att stå på – och MONITOR ger oss just det, avslutar Kristian.

För att kunna nå skyarna behöver man en trygg grund att stå på – och MONITOR ger oss just det.

Känner ni att Monitor gett er det stöd ni behöver?

– Monitors konsulter är väldigt professionella och stödjande. De anställda på Monitor lägger ned mycket tid på att förstå och möta våra behov på bästa möjliga sätt. Trots Monitors snabba tillväxt så har företagets kundfokus inte minskat, säger Kristian.

Hur hjälper MONITOR er att lyckas som en komplett leverantör av lösningar inom mekanik, elektronik, kablage och slutmontering?

– MONITOR är ett affärssystem som vi kan lita på. Det är väl anpassat och hjälper oss på HANZA att arbeta som ett bolag mot våra kunder. Våra kunder värdesätter att vi erbjuder dem en komplett tillverkande partner och en viktig del i möjliggörandet av detta är ett pålitligt affärssystem, säger Kristian.

På vilket sätt bidrar MONITOR till att utveckla er verksamhet?

– Än en gång är svaret ett pålitligt affärssystem. Ett system som är enkelt att förstå och använda och som är utvecklat från grunden för den tillverkande industrin är vårt företags grundpelare. För att kunna nå skyarna behöver man en trygg grund att stå på – och MONITOR ger oss just det, avslutar Kristian.

För att kunna nå skyarna behöver man en trygg grund att stå på – och MONITOR ger oss just det.
No portrait

Kristian Teiter

Group Function Manager – IT,
HANZA