MONITOR är en viktig del av vardagen

AMB Industri AB är ett företag med fokus främst på medicinteknik men även belysning och elektronik. De erbjuder en bred förädlingskedja som omfattar formsprutning, ytbehandling och montage. Bolaget, som grundades 1946, har i dag omkring 140 anställda och är familjeägt i tredje generationen. AMB har använt affärssystemet MONITOR sedan 2009. För mer information om AMB, besök deras hemsida, www.amb.se.

AMB Industri AB är ett företag med fokus främst på medicinteknik men även belysning och elektronik. De erbjuder en bred förädlingskedja som omfattar formsprutning, ytbehandling och montage. Bolaget, som grundades 1946, har idag omkring 140 anställda och är familjeägt i tredje generationen. AMB har använt affärssystemet MONITOR sedan 2009. För mer information om AMB, besök deras hemsida, www.amb.se.

Hur gick det till när ni skulle välja affärssystem?

– Ledningsgruppen anlitade en konsult och en krav-specifikation togs fram som skickades till åtta olika affärssystemsleverantörer. Vi fick in många förslag och fyra eller fem av dessa valdes ut och fick komma och presentera sin produkt. Monitors säljare gjorde ett jordnära intryck och fokuserade på att sälja en bra produkt och inte så många konsulttimmar som möjligt. Därefter valdes några ut som fick komma med offerter. Beslutet att byta affärssystem togs på hösten 2008 och i april 2009 togs systemet i skarp drift, säger Johan Thörnblad, inköps- och logistikansvarig på AMB Industri AB.

Varför föll valet på MONITOR?

– Det var systemets användarvänlighet, få anpassningar och priset som avgjorde. Vårt affärssystem var gammalt med bristfällig support och hade inte samma möjligheter att stämpla och följa upp tider som ett modernt system kan, berättar Johan.

Gick det som ni hade tänkt er att köra i gång systemet?

– Implementeringen gick smidigt och konverteringen av data gjordes av Monitors personal. Vi anlitade en av Monitors konsulter för att sätta upp systemet på bästa sätt, samt att utbilda produktionschefer, logistikchef, osv. En helg gjordes inventeringar i det gamla systemet och helgen därefter fördes saldon över, pågående tillverkningsorder etc. registrerades om i MONITOR för att operatörerna skulle kunna komma igång med sitt arbete som vanligt på måndagen. Under det första året anlitade vi Monitors konsulter vid ett antal tillfällen när vi samlat på oss frågor. Nu när vi är varma i kläderna är det sällan vi anlitar Monitors konsulter, menar Johan.

Hur ser du på användandet av MONITOR i dag?

– MONITOR underlättar det dagliga arbetet för alla på företaget och är en viktig del av vardagen, anser Johan. All information finns på ett ställe, att skicka inköpsorder, ordererkännanden och fakturor via e-post ger en stor tids-besparing. Beslutsunderlag är lätta att ta fram, bemannings-planering förenklas och all kalkylering görs i systemet. AMB började efter en tid att använda projektredovisningen som i MONITOR ger en bra uppföljning av de aktiviteter, kostnader och intäkter som tillhör ett projekt. Elektronisk fakturahantering (EFH) är ytterligare en funktion som används och som gör att vi på AMB sparar tid och håller ordning på leverantörsfakturorna, avslutar Johan.

Beslutsunderlag är lätta att ta fram, bemannings-planering förenklas och all kalkylering görs i systemet.

Gick det som ni hade tänkt er att köra i gång systemet?

– Implementeringen gick smidigt och konverteringen av data gjordes av Monitors personal. Vi anlitade en av Monitors konsulter för att sätta upp systemet på bästa sätt, samt att utbilda produktionschefer, logistikchef, osv. En helg gjordes inventeringar i det gamla systemet och helgen därefter fördes saldon över, pågående tillverkningsorder etc. registrerades om i MONITOR för att operatörerna skulle kunna komma igång med sitt arbete som vanligt på måndagen. Under det första året anlitade vi Monitors konsulter vid ett antal tillfällen när vi samlat på oss frågor. Nu när vi är varma i kläderna är det sällan vi anlitar Monitors konsulter, menar Johan.

Hur ser du på användandet av MONITOR i dag?

– MONITOR underlättar det dagliga arbetet för alla på företaget och är en viktig del av vardagen, anser Johan. All information finns på ett ställe, att skicka inköpsorder, ordererkännanden och fakturor via e-post ger en stor tids-besparing. Beslutsunderlag är lätta att ta fram, bemannings-planering förenklas och all kalkylering görs i systemet. AMB började efter en tid att använda projektredovisningen som i MONITOR ger en bra uppföljning av de aktiviteter, kostnader och intäkter som tillhör ett projekt. Elektronisk fakturahantering (EFH) är ytterligare en funktion som används och som gör att vi på AMB sparar tid och håller ordning på leverantörsfakturorna, avslutar Johan.

Beslutsunderlag är lätta att ta fram, bemannings-planering förenklas och all kalkylering görs i systemet.
No portrait

Johan Thörnblad

Inköps- och logistikansvarig,
AMB Industri AB