Header

Sustainability by Monitor

Med Monitor ERPs nya funktioner som lanseras i höst kan du göra hållbarhetsberäkningar och mäta klimatavtrycket för din tillverkningsindustri, för att underlätta för dig att följa EU:s CSRD-direktiv och ESRS-standard. Funktionen ger dig möjlighet att enkelt och noggrant mäta din verksamhets påverkan på miljön och därigenom arbeta mot en mer hållbar och ansvarsfull produktion.

Call to action

Two Columns (standard)

Möt hållbarhetskraven med Monitor ERP

Det nya EU-direktivet, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), innebär att även små och medelstora företag kommer att behöva upprätta hållbarhetsrapporter enligt den nya rapporteringsstandarden, ESRS (European Sustainability Reporting Standards), från och med år 2026.

För att underlätta för dig att följa de nya direktiven har vi utvecklat Sustainability by Monitor. Genom att komplettera data som redan finns i affärssystemet med information gällande energiförbrukning och koldioxidekvivalenter (CO2e), kan Monitor ERP beräkna ditt klimatavtryck på artikelnivå och hjälpa till att strukturera upp dina utsläpp på bolagsnivå (enligt Scope 1 och 2). På så vis kan du enkelt bevaka och redovisa din miljöpåverkan och fatta aktiva hållbara beslut för din verksamhet. 

Two Columns (standard)

MONITOR ERP VINNER PRIS FÖR HÅLLBARHET I TYSKLAND

Den 19 april delades priset ”The sustainable factory” ut på Factory Innovation Awards, på Hannover Messe i Tyskland. Vinnaren utsågs av en oberoende expertjury. De avgörande faktorerna i kategorin var Monitors framstående funktioner inom området hållbarhetsredovisning och beräkning av koldioxidutsläpp.

Two Columns (standard)

Möt en av utvecklarna bakom Sustainability by Monitor

Vi på Monitor ERP System tar hållbarhet på allvar och har vidtagit betydande åtgärder för att möta kraven på hållbarhet och miljömedvetenhet. Med Sustainability by Monitor, tar vi ett stort steg framåt. Genom Sustainability by Monitor kommer våra kunder mäta sin miljöpåverkan, utvärdera den och vidta strategiska åtgärder för att minska utsläpp och resursförbrukning. Efter ett års arbete är det nu en integrerad del i vårt affärssystem, med Fredrik Tåneland som en av våra utvecklare bakom.

Table

Vanliga frågor och svar om Sustainability by Monitor

När lanseras Sustainability by Monitor?

Sustainability by Monitor lanseras i samband med vårt användarseminarium den 31 augusti.

Vad kostar Sustainability by Monitor?

Sustainability by Monitor kommer ingå i vårt standardsystem och är helt kostnadsfritt för våra kunder. För dig som vill ha hjälp att komma i gång, erbjuder våra konsulter utbildning anpassad efter dina behov.

Är Sustainable by Monitor kompatibelt med EU's nya direktiv kring ESRS-standard?

Ja, i Monitor ERP kan du mäta de parametrar inom miljö som rekommenderas enligt ESRS.

Call to action