Header

Tillval

Det finns många tillval som ger utökad funktionalitet till ert MONITOR affärssystem. På den här sidan har vi listat alla våra tillval. För mer information om hur en funktion fungerar – klicka på "Läs mer" under respektive tillval.

Har du frågor? Vänligen kontakta oss på [email protected] eller 0650–766 00.

Two Columns (standard)

Produkt­konfigurator

Det här tillvalet har inneburit en revolution för många företag som tillverkar produkter med en stor mängd valmöjligheter. I praktiken förkortar ni offerttiden från veckor till minuter. Säljaren bygger enkelt ihop produkten, och när offerten är godkänd kan den gå direkt till tillverkning.

 

Two Columns (standard)

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Genom att digitalisera ert fakturaflöde sparar ni massor av tid och eliminerar risken för fel genom att rätt data automatiskt förs in i rätt fält direkt i MONITOR.

Tolkning och e-faktura:

Med tillvalet EFH får du en omfattande digital hantering av leverantörsfakturor i MONITOR. EFH kan automatiskt läsa in de viktigaste uppgifterna från dina leverantörsfakturor så att du enkelt och snabbt kan verifiera och koppla fakturorna till rätt inköpsorder. Med EFH kan du även skicka och ta emot e-fakturor direkt i MONITOR.

Two Columns (standard)

EFH Workflow

Det här alternativet är till för er som vill ta nästa steg mot ett helautomatiserat digitalt fakturaflöde. EFH Workflow läser av fakturarader och matchar automatiskt fakturan mot rätt inköpsorder. Verifiering sker manuellt, men möjlighet till extern verifiering finns. Därefter kan fakturan automatiskt definitivbokas om den uppfyller ert fördefinierade regelverk.

Både EFH och EFH Workflow kan hantera fakturor i olika digitala format. Priser för tolkning varierar beroende på volym. Manuell registrering med EFH kostar ingenting.

Two Columns (standard)

Maskin­integration

Påkostade maskiner och produktionslinor förtjänar att utnyttjas till fullo, och på rätt sätt. För att nå dit måste du först ta reda på vad som går att förbättra. Maskinintegration gör precis det: fångar upp stopptider på maskiner och tar reda på den verkliga utnyttjandegraden.

MI I KORTHET: Maximal utnyttjandegrad. Automatisk rapportering. TAK/OEE-uppföljning. Optimala efterkalkyler.

Boxes

Agenten

Missa inte att skicka viktiga rapporter – Agenten sköter dags-/veckorapportering åt dig och distribuerar rapporter till rätt personer. Den tar även hand om till exempel standardprisberäkning.

Anläggningsregister

Håll koll på dina anläggningstillgångar. Här finns beräkning av avskrivningar, utskrift av listor för inventering och etiketter för att märka inventarier.

Lagerställe

Tillvalet Lagerställe hjälper dig att hålla isär vad som tillhör vad när du har externa lager, eller geografiskt åtskilda produktionsenheter, inom samma bolag.

Utökad filvisare

Koppla ritningar till produkter i MONITOR och få dem direkt på tillverkningsordern. Tillvalet ger stöd för ett hundratal vanliga filformat (utöver PDF som är standard). Koppla till exempel avtal till kunder, certifikat till materialbatcher, bilder till avvikelser, etc.

Webbshop

Monitors lösning riktar sig till de som behöver ett snabbt sätt att komma i gång med en webbshop som är helt integrerad med MONITOR. Lagersaldon, beställningar och annat är direkt kopplat till aktuell data i systemet.

Kundorderöverföring

Kundorderöverföring kan användas då ett för­sälj­nings­bolag tar emot kund­order och ett pro­dukt­ionsbolag sköter till­verk­ningen. När kund­order reg­istr­eras i för­sälj­nings­bolaget skapas auto­matiskt mots­var­ande order i pro­dukt­ions­bolaget. Vid ut­lever­ans av order i pro­dukt­ions­bolaget görs mots­var­ande lever­ans i för­sälj­nings­bolaget.

Two Columns (standard)

EDI

När du behöver smidig hantering av EDI har MONITOR en komplett lösning för din kommunikation med kunder och leverantörer. Här finns stöd för hela flödet: order, orderbekräftelse, prognoser, leveransplaner, aviseringar, fakturor, etc.

Two Columns (standard)

Verktyg & Underhåll

Verktygsregister – hjälper dig att hålla ordning och reda på alla dina verktyg. Systemet säger till när det är dags för underhåll eller kalibrering. Produktionsplaneringen styrs med hänsyn till vilka verktyg som finns tillgängliga.

Underhåll av verktyg och maskiner – här skapar du underhållsorder som svarar mot den övriga planeringen i produktionen. Du får också en fullständig historik på allt underhåll.

Two Columns (standard)

Servicehantering

Servicehanteringen vänder sig till företag som utför service på levererade produkter. Här kan du planera, lagra information om och avrapportera service på dessa produkter oavsett om servicen utförs hos kund eller på plats på det egna företaget, samt service utförd av egen personal såväl som externa leverantörer och samarbetspartners. Dessutom finns en mobil-applikation för att servicetekniker på fält enkelt ska kunna planera och avrapportera sina arbeten.

Boxes

Anpassade rapporter

När standardrapporterna inte räcker till behöver du Anpassade rapporter. Det här är ett kraftfullt verktyg för att designa egna rapporter som enkelt blir en naturlig del av MONITOR.

Export av löneunderlag

Kvalitetssäkra och spara massor av tid i lönehanteringen. Du slipper hantera tidrapporter manuellt. Om du har mycket personal som stämplar i MONITOR är detta en absolut förutsättning. Stöd finns för alla de vanligaste löneprogrammen på marknaden.

Internredovisning

Håll koll på PIA- och lagervärde i realtid. Med det här tillvalet kan du enkelt ta fram en balansräkning och se nuvarande resultat utan behov av manuella beräkningar.

Integration mot hissautomat

Integration mot hissautomat är ett tillval till MONITOR G5 och skapar en koppling mot hissautomatens styrsystem (WMS). Detta ger dig effektiv lagring och plockning.

Form Component

Jag vill veta mer om Tillval

Fyll i formuläret och vilka Tillval du är intresserad av så kontaktar vi dig.

Är det något speciellt du undrar över eller vill ha svar på? Skriv det gärna här.