Header

Tillval

Du kan komplettera ditt MONITOR-system med flera tillvalsfunktioner och tillvalsprodukter. Tillvalen köps till separat. Nedan hittar du alla våra tillval.

Vid frågor – vänligen kontakta oss på [email protected] eller 0650–766 00.

Two Columns (standard)

Produkt­konfigurator

Fördelarna med Produktkonfiguratorn i MONITOR är många – den sparar massor av tid och är till stort stöd inom marknads­arbete, produktion och efter­marknad.
Produktkonfiguratorn kan ses som ett mer avancerat alternativ till variantberedning. Med Produktkonfiguratorn bygger du olika utföranden av produkter för att sedan kalkylera priser och skapa tillverknings­order.

Two Columns (standard)

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Med Elektronisk fakturahantering (EFH) kan du elektroniskt hantera fakturor du fått från leverantörer och koppla dem till leverantörsfakturor i MONITOR. Med EFH får du också stöd för elektronisk attest. Attestanter kan få påminnelser och meddelanden om attesteringar och definitivbokningar.

Boxes

EFH Tolkning

EFH Tolkning är ett tillval till Elektronisk fakturahantering (EFH) i MONITOR G5. Med EFH Tolkning får du en sömlös koppling till CrossState, en molntjänst för faktura-hantering, scanning och tolkning av leverantörsfakturor.

EFH Workflow

EFH Workflow är ett tillval till Elektronisk fakturahantering (EFH) i MONITOR G5. EFH Workflow automatiserar fakturaflödet i MONITOR G5, från ankomstregistrering, koppling av inköpsorder och attest, till definitivbokning av fakturorna.

E-faktura

Med hjälp av E-faktura i MONITOR G5 kan du skicka e-fakturor till dina kunder och ta emot e-fakturor från dina leverantörer. E-fakturan minskar manuell hantering av fakturor eftersom dokumenten går direkt mellan MONITOR G5 och de affärssystem som dina kunder och leverantörer använder.

Two Columns (standard)

Maskin­integration

Har ni kontroll över avbrott i er produktion? Är er produktion så effektiv som möjligt? Är era efterkalkyler tillförlitliga? MONITOR Maskinintegration (MI) hjälper er att bli ännu bättre och mer effektiva inom dessa områden. Det är en funktion som integrerar era maskiner med MONITOR affärssystem för automatisk återrapportering av bland annat arbetad tid och antal, stillestånd, samt att det ger en bra överblick på nuläge och TAK/OEE-uppföljning.

Boxes

Agenten

Agenten är en funktion som kan sköta automatkörningar av rutinuppgifter. Det går även att låta Agenten sköta bevakningar av händelser.

Anläggningsregister

Med det här tillvalet i modulen Redovisning får du ett komplett systemstöd för företagets anläggningstillgångar. Här sker bland annat beräkning av avskrivningar, utskrift av listor för inventering och etiketter för att märka inventarier.

Lagerställe

Lagerställe kan användas då ett juridiskt bolag ska delas upp i flera enheter. Uppdelning i flera enheter kan vara distribuerade lager eller hela verksamhetsenheter med egen tillverkning och eget komplett orderflöde.

Utökad filvisare

Med Utökad filvisare kan du koppla olika externa dokument (ritningar, avtal, etc.) till kunder, leverantörer, artiklar och order. Dessa dokument kan sedan visas direkt på den post som de kopplats till. En ritning kan till exempel skrivas ut tillsammans med tillverkningsorder.

Anpassade rapporter

Med det här tillvalet kan du skapa egna rapporter i MONITOR. Rapporterna utformas enligt ditt önskemål. Det vill säga: Egen utformning av SQL-fråga, eget utseende på beställningsbild och den lista som presenterar rapporten. OBS! För att kunna tillämpa Anpassade rapporter krävs att du genomgår kursen ”Databasåtkomst 1 och 2″.

Webbshop

Med det här tillvalet kan ni på ett smidigt sätt starta en webbshop. Den responsiva designen gör att layouten anpassar sig efter besökarens skärmstorlek och skärmupplösning. Informationen presenteras därmed alltid på bästa möjliga sätt oavsett om besökaren använder mobiltelefon, pekplatta eller persondator.

Two Columns (standard)

EDI

Det här tillvalet möjliggör elektronisk överföring av affärs­dokument mellan olika affärs­partners. Exempelvis mellan ditt affärs­system och kundens affärs­system. All kom­mun­ik­at­ion sker mer eller mindre per automatik. När det är aktuellt med en EDI-lösning mot en kund eller lever­antör så kan man ställa sig frågan: Vilka affärs­dokument ska vi skicka mellan oss och kunden/­leverantören och med vilket kommun­ikations­sätt ska de över­föras?

Two Columns (standard)

Verktyg & Underhåll

Verktyg & underhåll täcker all verktygshantering för allt ifrån stora maskinverktyg till mindre handverktyg och även mätverktyg, förbrukningsverktyg samt olika specialverktyg. Du får funktioner för bland annat verktygsregister/verktygsgrupper, in- och utlåningsregister, kassering, kalibrering, etc. Du kan hantera strukturer av verktyg, koppla verktyg till beredningar och reservera verktyg till tillverkningsorder.

Two Columns (standard)

Servicehantering

Servicehanteringen vänder sig till företag som utför service på levererade produkter. Här kan du planera, lagra information om och avrapportera service på dessa produkter oavsett om servicen utförs hos kund eller på plats på det egna företaget, samt service utförd av egen personal såväl som externa leverantörer och samarbetspartners. Dessutom finns en mobil-applikation för att servicetekniker på fält enkelt ska kunna planera och avrapportera sina arbeten.

Boxes

EFH Tolkning

EFH Tolkning är ett tillval till Elektronisk fakturahantering (EFH) i MONITOR G5. Med EFH Tolkning får du en sömlös koppling till CrossState, en molntjänst för faktura-hantering, scanning och tolkning av leverantörsfakturor.

EFH Workflow

EFH Workflow är ett tillval till Elektronisk fakturahantering (EFH) i MONITOR G5. EFH Workflow automatiserar fakturaflödet i MONITOR G5, från ankomstregistrering, koppling av inköpsorder och attest, till definitivbokning av fakturorna.

E-faktura

Med hjälp av E-faktura i MONITOR G5 kan du skicka e-fakturor till dina kunder och ta emot e-fakturor från dina leverantörer. E-fakturan minskar manuell hantering av fakturor eftersom dokumenten går direkt mellan MONITOR G5 och de affärssystem som dina kunder och leverantörer använder.

Boxes

Anpassade rapporter

Med det här tillvalet kan du skapa egna rapporter i MONITOR. Rapporterna utformas enligt ditt önskemål. Det vill säga: Egen utformning av SQL-fråga, eget utseende på beställningsbild och den lista som presenterar rapporten. OBS! För att kunna tillämpa Anpassade rapporter krävs att du genomgår kursen ”Databasåtkomst 1 och 2″.

Export av löneunderlag

Export löneunderlag är ett tillval till modulen Tidrapportering som gör att du kan exportera löneunderlag från MONITOR till ditt löneprogram. I Export löneunderlag ingår plugin för olika löneprogram. I dagsläget finns plugin för Visma, Bluegarden (Danmark), PAXml, Agda, HogiaLön Plus, Hogia Lön och V10 (Finland).

Internredovisning

Det här tillvalet är ett komplement till standardfunktionen Lagerredovisning. Internredovisning innebär att alla transaktioner på tillverkningsorder (PIA-värde) konteras och förs över till huvudboken i redovisningsmodulen. Förutom material konteras även arbete, lego och kalkyldifferenser. Dessutom kan kostnad såld vara bokföras mer detaljerat via internredovisningen.

Utökat lagerplatssystem

Med det här tillvalet får du ett lagerplatsregister där du hanterar lagerplatser. Det ger en rad funktioner som till exempel översikt över totala, lediga och upptagna lagerplatser, lageranalys över lagerplatsbehov och förslag på ledig plats vid inleverans till lager.

Automatiska valutakurser*

Automatiska valutakurser innebär att aktuella valutakurser hämtas regelbundet från en centralbank och importeras till MONITOR. Valutakurserna uppdateras automatiskt på de registrerade valutorna i MONITOR.

*Motsvarande funktionalitet ingår som standard i MONITOR G5.

Integration mot hissautomat

Integration mot hissautomat är ett tillval till MONITOR G5 och skapar en koppling mot hissautomatens styrsystem (WMS). Detta ger dig effektiv lagring och plockning.

Form Component

Jag vill veta mer om Tillval

Fyll i formuläret och vilka Tillval du är intresserad av så kontaktar vi dig.

Är det något speciellt du undrar över eller vill ha svar på? Skriv det gärna här.